Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-09 23:43

Haseł: 69285
R E K L A M A


R E K L A M A

1. hinaus przysłówek z, na zewnątrz; sie ist hinaus wyszła; wo geht es hinaus? gdzie jest wyjście?; über einen Termin/eine Frist hinaus po terminie; über diesen Betrag hinaus powyżej tej sumy; über die 40 hinaus sein być po czterdziestce; über die Abfahrt der Autobahn hinaus sein przegapić zjazd z autostrady
2. hinausgehen czasownik geht hinaus, ging hinaus, ist hinausgegangen wychodzić; über etwas hinausgehen wystawać ponad coś; das Zimmer geht nach Norden hinaus pokój wychodzi na północ
3. hinauskommen czasownik kommt hinaus, kam hinaus, ist hinausgekommen także przen. wychodzić; aus dem Haus hinauskommen wychodzić z domu; das kommt auf dasselbe hinaus to na to samo wychodzi
4. hinauslaufen czasownik läuft hinaus, lief hinaus, ist hinausgelaufen wybiegać; auf etwas (AKK) hinauslaufen skończyć się na czymś; das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
5. hinausheben czasownik hebt hinaus, hob hinaus, hat hinausgehoben podnosić w kierunku okna, przen. wyróżniać; den Koffer zum Abteilfenster hinausheben podnosić walizkę do okna przedziału; ihre Begabung hebt sie über den Durchschnitt weit hinaus jej uzdolnienie wyróżnia ją dalece ponad przeciętną
6. hinausschaffen czasownik schafft hinaus, schaffte hinaus, hat hinausgeschafft wynosić, wyprowadzać jemanden/etwas kogoś/coś; den Müll hinausschaffen wynosić śmieci
7. hinauszögern czasownik zögert hinaus, zögerte hinaus, hat hinausgezögert zwlekać eine Entscheidung z decyzją; sich hinauszögern opóźniać się
8. hinausposaunen czasownik hinausposaunt/posaunt hinaus, posaunte hinaus, hat hinausposaunt pot. roztrąbić, rozpaplać
9. hinauswachsen czasownik wächst hinaus, wuchs hinaus, ist hinausgewachsen przewyższać, przerastać über jemanden/etwas kogoś/coś; über kindliche Spiele hinauswachsen wyrastać z dziecięcych zabaw; über sich selbst hinauswachsen przechodzić samego siebie
10. hinausbefördern czasownik befördert hinaus, beförderte hinaus, hat hinausbefördert ekspediować (na zewnątrz), wyprowadzać
11. hinauslehnen czasownik lehnt hinaus, lehnte hinaus, hat hinaugeslehnt; sich hinauslehnen wychylać się
12. hinausschieben czasownik schiebt hinaus, schob hinaus, hat hinausgeschoben wysuwać, wypychać, zwlekać, odkładać, odraczać
13. hinausspringen czasownik springt hinaus, sprang hinaus, ist hinausgesprungen wyskakiwać
14. hinausstürmen czasownik stürmt hinaus, stürmte hinaus, hat hinausgestürmt wybiegać (z impetem)
15. hinausschreien czasownik schreit hinaus, schrie hinaus, hat hinausgeschrien/ hinausgeschrieen krzyczeć na zewnątrz zum Fenster przez okno, lit. wykrzyczeć; seinen Schmerz hinausschreien wykrzyczeć swój ból
16. hinauswollen czasownik will hinaus, wollte hinaus, hat hinausgewollt chcieć wyjść, zmierzać; hoch hinauswollen mierzyć wysoko
17. hinausziehen czasownik zieht hinaus, zog hinaus, hat hinausgezogen wyciągać, przeciągać, odwlekać, wyprowadzać się
18. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
19. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Rzeczowniki abstrakcyjne z końcówką -tät są rodzaju żeńskiego, np.:

die Kapazität
die Majestät
die Universität
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A