•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Kapital das (PL die Kapitale/Kapitalien) kapitał
2. kapital przymiotnik główny, zasadniczy, kapitalny, wspaniały
3. flüssig przymiotnik płynny, ciekły, wodny, swobodny, płynnie, sprawnie, swobodnie, potoczyście; flüssig werden topić się, roztapiać się; etwas flüssig machen roztapiać coś, topić coś; flüssiges Kapital kapitał płynny; flüssiger Verkehr płynny ruch drogowy
4. bedeutend przymiotnik, przysłówek znaczny, wybitny, znacznie; ein bedeutendes Kapital znaczny kapitał; ein bedeutender Gelehrte wybitny uczony
5. aufstocken czasownik stockt auf, stockte auf, hat aufgestockt archit. nadbudowywać, piętrzyć, spiętrzać; Kapital aufstocken pomnażać kapitał
6. Anlagekapital das (nur Singular) ekon. kapitał zakładowy, kapitał inwestycyjny
7. einbringen czasownik bringt ein, brachte ein, hat eingebracht dowozić, zwozić, przynosić korzyści, przynosić zyski, wnosić, przedkładać; eine Resolution einbringen przedkładać rezolucję; Kapital in die Gesellschaft einbringen wnosić kapitał do spółki; Ärger einbringen przynosić kłopoty
8. Finanzkapital das (nur Singular) kapitał finansowy
9. Stammkapital das (nur Singular) ekon. kapitał zakładowy
10. Großkapital das (nur Singular) wielki kapitał
11. Kapitalbedarf der (PL die Kapitalbedarfe) zapotrzebowanie na kapitał
12. Eigenkapital das (PL die Eigenkapitale) środki własne, kapitał własny
13. Einschuss der (PL die Einschüsse) postrzał, ekon. zainwestowany kapitał
14. Grundkapital der (PL die Grundkapitale/Grundkapitalien) kapitał zakładowy
15. Aktienkapital das (PL die Aktienkapitale) kapitał akcyjny
16. Einbringung die (nur Singular) przedłożenie, wniesienie, powetowanie, zwożenie, zwózka; Einbringung von Kapital wniesienie kapitału
17. Gründungskapital das (PL die Gründungskapitale/Gründungskapitalien) kapitał założycielski
18. Umlaufvermögen das (PL die Umlaufvermögen) kapitał obrotowy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.