KIERUNEK - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-21 22:47

  • Haseł: 58325


1. Richtung die (PL die Richtungen) kierunek; die Richtung verlieren stracić orientację; eine Richtung geben nadawać kierunek
2. richtungsweisend przymiotnik wskazujący kierunek, wytyczający kierunek; richtungsweisend sein wskazywać kierunek, wytyczać kierunek
3. Laufrichtung die (PL die Laufrichtungen) kierunek biegu, kierunek obrotu
4. Pfeilrichtung die (PL die Pfeilrichtungen) kierunek strzałki
5. Drehrichtung die (PL die Drehrichtungen) kierunek obrotu
6. umsatteln czasownik sattelt um, sattelte um, hat umgesattelt zmieniać siodło, pot. zmieniać zawód, zmieniać kierunek studiów von Jura zur Ökonomie z prawa na ekonomię
7. Musikrichtung die (PL die Musikrichtungen) kierunek w muzyce, styl muzyczny
8. Türanschlag der (PL die Türanschläge) kierunek otwierania drzwi, odbojnik drzwiowy
9. Ausbildungsrichtung die (PL die Ausbildungsrichtungen) kierunek kształcenia
10. Querrichtung die (PL die Querrichtungen) kierunek poprzeczny
11. Fachrichtung die (PL die Fachrichtungen) kierunek studiów, specjalność
12. umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
13. Studienrichtung die (PL die Studienrichtungen) kierunek studiów
14. Zugrichtung die (PL die Zugrichtungen) kierunek wędrówki (ptaków)
15. Windrichtung die (PL die Windrichtungen) kierunek wiatru
16. umspringen czasownik springt um, sprang um, ist umgesprungen zmieniać kierunek (o wietrze), przełączać się, zmieniać się, przen. traktować, obchodzić się
17. Marschrichtung die (PL die Marschrichtungen) kierunek marszu
18. Kunstrichtung die (PL die Kunstrichtungen) kierunek w sztuce, nurt w sztuce, prąd w sztuce
19. Eckpunkt der (PL die Eckpunkte) mat. wierzchołek, przen. (Mst PL) główny kierunek działania, wytyczna działania
20. Kunstströmung die (PL die Kunstströmungen) kierunek w sztuce
21. abweichen czasownik weicht ab, wich ab, ist abgewichen różnić się, zbaczać, zmieniać kierunek; vom Thema abweichen odbiegać od tematu
22. Hauptrichtung die (PL die Hauptrichtungen) główny kierunek
23. umwenden czasownik wendet um, wandte um, hat umgewandt obracać, odwracać, zmieniać kierunek; sich umwenden oglądać się
24. abfälschen czasownik fälscht ab, fälschte ab, hat abgefälscht sport zmieniać kierunek, zmieniać tor lotu den Ball piłki
25. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, nadawać, twierdzić, deklarować, zgłaszać, pot. przechwalać się, chełpić się, sport serwować; Personalien/seine Adresse podawać dane osobwe/swój adres; etwas als Grund angeben podawać coś jako powód; die Richtung/das Tempo angeben nadawać kierunek/tempo; etwas nicht mit Bestimmtheit angeben können nie móc stwierdzić czegoś z pewnością; zur angegebenen Zeit kommen przybyć w podanym czasie; einen Diebstahl angeben zgłaszać kradzież; gib bloß nicht so an! nie przechwalaj tak się!
26. Gegenrichtung die (PL die Gegenrichtungen) przeciwny kierunek
27. Fahrtrichtung die (PL die Fahrtrichtungen) kierunek jazdy; in Fahrtrichtung przodem do kierunku jazdy; entgegen der Fahrtrichtung tyłem do kierunku jazdy; seitlich zur Fahrtrichtung bokiem do kierunku jazdy
28. Bewegungsrichtung die (PL die Bewegungsrichtungen) kierunek ruchu
29. Strömung die (PL die Strömungen) nurt, prąd, kierunek


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.