SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Frau die (PL die Frauen) kobieta, pani, żona; verheiratete Frau mężatka
Weib das (PL die Weiber) dawn. niewiasta, kobieta, żona, pot. pej. baba, babsko, babsztyl
Traumfrau die (PL die Traumfrauen) wymarzona kobieta, kobieta czyichś marzeń
Cineastin die (PL die Cineastinnen) kobieta filmowiec, kobieta krytyk filmowy, kinomanka
Senkrechtstarterin die (PL die Senkrechtstarterinnen) pot. kobieta sukcesu
Nesthockerin die (PL die Nesthockerinnen) pot. dorosła kobieta mieszkająca z rodzicami
Heterosexuelle der/die (PL die Heterosexuellen) mężczyzna / kobieta o orientacji heteroseksualnej
Mittsechzigerin die (PL die Mittsechzigerinnen) kobieta w połowie sześćdziesiątki, sześćdziesięciolatka
Bläserin die (PL die Bläserinnen) kobieta muzyk grająca na instrumencie dętym
Böse der/die (PL die Bösen) zły mężczyzna, zły duch, diabeł / zła kobieta; das (nur Singular) zło
schön przymiotnik, przysłówek (schöner, am schönsten) piękny, ładny, śliczny, pięknie, ładnie, ślicznie; eine schöne Frau piękna kobieta; die schöne Literatur literatura piękna; die schönen Künste sztuki piękne; sich schön anziehen pięknie się ubierać; schönes Wochenende! miłego weekendu!; eine schöne Bescherung! a to ci niespodzianka!; ein schönes Stück Geld pot. ładny kawał grosza; sich schön machen pot. upiększać się, robić się na bóstwo; mach's dir schön pot. zrób się na bóstwo; schön und gut, aber... wszystko pięknie, ale...; wie schön! jak pięknie!, jak świetnie!
Schöne die (PL die Schönen) piękność, piękna kobieta; das (nur Singular) piękno; Die Schöne und das Biest lit. Piękna i Bestia
Prepperin die (PL die Prepperinnen) prepperka, kobieta przygotowująca się na trudne czasy
Luxusfrau die (PL die Luxusfrauen) luksusowa kobieta
ganz przymiotnik, przysłówek cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie, bardzo, nad wyraz; den ganzen Tag cały dzień; mit ganzer Kraft z całej siły; ganze Jahre całe lata; in ganz Europa w całej Europie; ganz und gar kompletnie, zupełnie; eine ganz fremde Frau całkiem obca kobieta; im Ganzen war ich viermal hier w sumie byłem tutaj cztery razy; ganz im Gegenteil wprost przeciwnie; es ist ganz wichtig to bardzo ważne
Schwangere die (PL die Schwangeren) ciężarna, kobieta brzemienna
Mittzwanzigerin die (PL die Mittzwanzigerinnen) kobieta w połowie dwudziestki
Theologin die (PL die Theologinnen) teolożka, kobieta teolog
Humoristin die (PL die Humoristinnen) kobieta komik, humorystka
Optikerin die (PL die Optikerinnen) kobieta optyk
Pathologin die (PL die Pathologinnen) kobieta patolog
Gute das (nur Singular) dobro; der/die dobry/dobra (mężczyzna, kobieta); alles Gute! wszystkiego dobrego!; mein Guter mój drogi
Politikerin die (PL die Politikerinnen) kobieta polityk
manch zaimek manch einer niejeden; manch ein Kind niejedno dziecko; manch eine Frau niejedna kobieta
Geologin die (PL die Geologinnen) kobieta geolog
Hellseherin die (PL die Hellseherinnen) kobieta jasnowidz
dort przysłówek tam; dort oben/unten/hinten tam na górze/tam na dole/tam z tyłu; die Frau dort ta kobieta tam; von dort stamtąd; ich komme gerade von dort właśnie stamtąd wracam
Närrin die (PL die Närrinnen) kobieta błazen, głupia
selbstbewusst przymiotnik, przymiotnik pewny siebie, filoz. samoświadomy, śmiało, pewnie; sie ist eine sehr selbstbewusste Frau jest bardzo pewną siebie kobietą; der Mensch als selbstbewusstes Wesen człowiek jako istota samoświadoma
beschlafen czasownik beschläft, beschlief, hat beschlafen przespać się, uprawiać seks eine Frau z kobietą; etwas beschlafen zastanawiać się nad czymś przez noc

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
krajobraz, gewinnen, Angeberei, darauf, jednakże, fliehen, auto, Wort, flechten, fechten, rumlaufen, fahren, erschrecken, begeistert, schrecklich, dringen, obecnie, dreschen, arbeitslos, brennen, brechen, braten, binden, unbezahlbar, biegen, błazen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków