Konto - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 09:27

  • Haseł: 58325


1. Konto das (PL die Konten/Kontos/Konti) także infor. konto, rachunek; das Konto löschen infor. usuwać konto; ein neues Konto erstellen infor. zakładać konto; ein Konto eröffnen/auflösen otwierać/likwidować konto bankowe, otwierać/likwidować rachunek bankowy; das Skype-Konto konto w programie Skype
2. Account der/das (PL die Accounts) także infor. konto; einen neuen Account erstellen infor. zakładać nowe konto
3. Benutzerkonto das (PL die Benutzerkonten/Benutzerkontos/Benutzerkonti) infor. konto użytkownika; das Benutzerkonto aktivieren aktywować konto użytkownika; ein neues Benutzerkonto erstellen zakładać nowe konto użytkownika
4. überweisen czasownik überweist, überwies, hat überwiesen odsyłać, przekazywać, przelewać; Geld auf ein Konto überweisen przekazywać pieniądze na konto; jemanden zu einem Facharzt überweisen kierować kogoś do lekarza specjalisty
5. E-Mail-Account der (PL die E-Mail-Accounts) infor. konto poczty elektronicznej, konto e-mailowe
6. verbuchen czasownik verbucht, verbuchte, hat verbucht księgować, zapisywać auf einem Konto na konto
7. Lohnkonto das (PL die Lohnkonten oder die Lohnkontos oder die Lohnkonti) konto płac
8. entlasten czasownik entlastet, entlastete, hat entlastet odciążać, uwalniać; ein Konto entlasten spłacać długi
9. Kundenkonto (PL die Kundenkonten/ Kundenkontos/ Kundenkonti) konto klienta
10. Zinsenkonto das (PL die Zinsenkonten) konto odsetkowe
11. abheben czasownik hebt ab, hob ab, hat abgehoben zdejmować, podejmować, odbierać (telefon); Geld vom Konto abheben podejmować pieniądze z konta, wypłacać pieniądze z konta; den Hörer abheben podnosić słuchawkę; die Rakete hat von der Startrampe abgehoben rakieta wystartowała z wyrzutni; sich abheben odrywać się, odróżniać się, odcinać się sich von jemandem/etwas durch etwas od kogoś czegoś czymś; die Bäume hoben sich vom/gegen den Abendhimmel ab drzewa odcinały się od wieczornego nieba
12. Sperrkonto das (PL die Sperrkontos/Sperrkonten) konto zablokowane
13. Sparkonto das (PL die Sparkonten oder die Sparkontos oder die Sparkonti) konto oszczędnościowe
14. Kassenkonto das (PL die Kassenkontos/Kassenkonten /Kassenkonti) ekon. konto kasy, rachunek kasy
15. Sammelkonto das (PL die PL die Sammelkonten oder die Sammelkontos oder die Sammelkonti) konto zbiorcze
16. kontoführend przymiotnik prowadzący konto
17. Bankkonto das (PL die Bankkonten) konto bankowe
18. Sachkonto das (PL die Sachkontos/Sachkonten/Sachkonti) konto rzeczowe
19. Vorabüberweisung die (PL die Vorabüberweisungen) przedpłata na konto bankowe, przelew z góry
20. Versicherungskonto das (PL die Versicherungskonten/ Versicherungskontos/ Versicherungskonti) konto ubezpieczeniowe
21. Währungskonto das (PL die Währungskonten/ Währungskontos/ Währungskonti) ekon. konto walutowe


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.