•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-22 00:53

  • Haseł: 65600


Testy językowe
1. Zeche die (PL die Zechen) koszt (uczty), rachunek (w restauracji), kopalnia
2. Geldaufwand der (nur Singular) nakład pieniężny, wydatek, koszt, wydatki, koszty
3. Vertriebsaufwand der (nur Singular) koszt sprzedaży, koszt dystrybucji
4. nassauern czasownik nassauert, nassauerte, hat genassauert pot. żyć na cudzy koszt, być darmozjadem, pasożytować, doić z pieniędzy
5. Staatsbegräbnis das (PL die Staatsbegräbnisse) pogrzeb na koszt państwa
6. Rohaufwand der (PL die Rohaufwände) nakład brutto, koszt brutto
7. Staatskosten PL auf Staatskosten na koszt państwa
8. Pflegesatz der (PL die Pflegesätze) dzienny koszt hospitalizacji
9. zulasten przyimek +GEN na koszt des Käufers kupującego, kosztem einer Minderheit mniejszości
10. ausführen czasownik führt aus, führte aus, hat ausgeführt wykonywać, eksportować, zapraszać na swój koszt, wyprowadzać; jemanden zum Essen ausführen zapraszać kogoś do restauracji; den Hund ausführen wyprowadzać psa na spacer
11. Fahrpreis der (PL die Fahrpreise) koszt przejazdu
12. Wareneinsatz der (PL die Wareneinsätze) koszt sprzedanych towarów
13. Geschäftskosten PL; auf Geschäftskosten na koszt firmy
14. Haus das (PL die Häuser) dom, domownicy, ród, firma, koncern; Haus halten prowadzić dom; zu Hause w domu; nach Hause do domu; von zu Hause z domu; von Hause aus z natury, z rodziny, pierwotnie; ins Haus gehen wchodzić do domu; das Haus Hohenzollern dom Hohenzollernów, dynastia Hohenzollernów; altes Haus pot. stary druh; gelehrtes Haus pot. mądrala; außer Haus essen jeść poza domem; von Haus aus ein Optimist/reich/Chemiker sein być z natury optymistą / być bogatym z domu / być urodzonym chemikiem; aufs Haus gehen pot. być na koszt firmy (o posiłku)
15. Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; die Kosten tragen/decken ponosić/pokrywać koszty
16. Präsentkorb der (PL die Präsentkörbe) kosz z delikatesami, koszt z prezentami
17. Mehraufwendung die (PL die Mehraufwendungen, mst PL) dodatkowy koszt, dodatkowy wydatek
18. Sozialschnorrer der (PL die Sozialschnorrer) pot. pej. osoba żyjąca z zasiłku, osoba żyjąca na koszt państwa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.