SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
krank przymiotnik chory; krank werden zachorować; krank sein być chorym, chorować; schwer krank NP ciężko chory
krankfeiern czasownik feiert krank, feierte krank, hat krankgefeiert pot. być rzekomo niezdolnym do pracy, być na chorobowym nie będąc poważnie chorym
kranklachen czasownik lacht krank, lachte krank, hat krankgelacht; sich kranklachen konać ze śmiechu über jemanden z kogoś
krankmelden czasownik meldet krank, meldete krank, hat krankgemeldet powiadamiać o chorobie beim Vorgesetzten przełożonego
krankschreiben czasownik schreibt krank, schrieb krank, hat krankgeschrieben wystawiać zwolnienie lekarskie jemanden komuś
etwa przysłówek mniej więcej, około, może, przypadkiem, przykładowo; etwa so groß mniej więcej taki duży; andere Komponisten wie etwa Mozart inni kompozytorzy, jak na przykład Mozart; partykuła czyżby, czy też; bist du etwa krank? czy jesteś może chory?
aussehen czasownik sieht aus, sah aus, hat ausgesehen wyglądać, wypatrywać; krank aussehen wyglądać na chorego; gut/schlecht aussehen dobrze/źle wyglądać; gut aussehend przystojny
ernstlich przymiotnik, przysłówek poważny, szczery, surowy, poważnie, szczerze, serio, surowo; ernstlich krank sein być poważnie chorym; ein ernstliches Verbot surowy zakaz
müssen czasownik (PRÄS ich muss = ja muszę, du musst = ty musisz, er muss = on musi, wir müssen = my musimy, ihr müsst = wy musicie, sie müssen = oni muszą; IMPERF er musste = on musiał; PERF er hat gemusst/müssen = on musiał) musieć, powinien; er musste es tun musiał to zrobić; ich muss immer um sieben Uhr aufstehen muszę codziennie wstawać o siódmej; es kam, wie es kommen musste stało się, co się stać musiało; muss das sein? czy musi tak być?; sie muss gleich kommen powinna zaraz przyjść; jemand muss es ihr gesagt haben ktoś musiał jej to powiedzieć, widocznie ktoś jej to powiedział (wyrażenie przypuszczenia); sie muss krank sein ona musi być chora, ona jest prawdopodobnie chora (wyrażenie przypuszczenia)
schwerkrank przymiotnik ciężko chory; PATRZ krank
oft przysłówek często; sehr oft bardzo często; nicht oft nieczęsto; oft krank sein często chorować; wie oft muss ich dir das denn noch sagen? jak często muszę ci to powtarzać?
schreiben czasownik schreibt, schrieb, hat geschrieben pisać, pisywać; jemanden krank schreiben dawać komuś zwolnienie lekarskie, wypisywać komuś zwolnienie lekarskie; wie schreibt man das? jak się to pisze?
weshalb przysłówek dlaczego, czemu, dlatego; sag mir bitte, weshalb du geweint hast powiedz proszę, czemu płakałeś; sie war plötzlich krank geworden, weshalb sie nicht kommen konnte nagle zachorowała, dlatego nie mogła przyjść
dessen zaimek tego, którego, jego; der Junge, dessen Mutter krank ist chłopiec, którego matka jest chora; mein Onkel und dessen Haus mój wujek i jego dom

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
krank, dir, Pinsel, Werbung, Ausgang, arbeiten, dokładność, Gegenteil, dokładny, pomylić, Vorsilbe, licznik, fesch, bewirken, idee, mianownik, gordischer Knoten, wer, riesig, wrażliwy, verzichten, ihr, Nachbarin, Mal, mal, versprechen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków