SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Datei die (PL die Dateien) infor. plik, zbiór danych
Bündel das (PL die Bündel) stos, plik, snopek, tobół; ein ganzes Bündel von Fragen mnóstwo pytań; ein Bündel Banknoten plik banknotów
Kartei die (PL die Karteien) kartoteka, plik
Datendatei die (PL die Datendateien) infor. plik danych, plik z danymi
entkomprimieren czasownik entkomprimiert, entkomprimierte, hat entkomprimiert infor. dekompresować, rozpakowywać; eine entkomprimierte Datei plik rozpakowany, plik zdekompresowany
Bilddatei die (PL die Bilddateien) infor. plik graficzny
Indexdatei die (PL die Indexdateien) infor. plik indeksowy
Arbeitsdatei die (PL die Arbeitsdateien) infor. plik roboczy
anhängen czasownik hängt an, hängte an, hat angehängt zawieszać den Mantel an einen Haken płaszcz na wieszaku, doczepiać den Wohnwagen przyczepę kempingową, dodawać, dołączać, załączać; eine Bemerkung anhängen dodawać adnotację; eine Datei an E-mail anhängen załączać plik do e-maila; hängt an, hing an, hat angehangen przen. być związanym, przylgnąć; das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen poczucie winy nigdy go nie opuszczało; einer Sekte/Glaubensrichtung anhängen być związanym z sektą/kierunkiem religijnym; einer Idee anhängen być oddanym jakiejś idei; der neuen Mode anhängen być zwolennikiem nowej mody
Textdatei die (PL die Textdateien) infor. plik tekstowy
Hintergrunddatei die (PL die Hintergrunddateien) infor. plik przetwarzany w tle
komprimieren czasownik komprimiert, komprimierte, hat komprimiert sprężać, także infor. kompresować; eine komprimierte Datei plik skompresowany
Anwendungsdatei die (PL die Anwendungsdateien) infor. plik aplikacji
Binärdatei die (PL die Binärdateien) infor. plik binarny
Liesmich-Datei die (PL die Liesmich-Dateien) infor. plik readme
überschreiben czasownik überschreibt, überschrieb, hat überschrieben przepisywać, cedować, tytułować, infor. nadpisywać eine Datei plik; er hat das Haus auf den Namen seiner Frau/auf seine Frau überschrieben przepisał dom na swoją żonę
Vorlagendatei die (PL die Vorlagendateien) infor. plik szablonu
Konvolut das (PL die Konvolute) stos papierów, stos pism, plik kartek, lit. zbiór, med. zrost
Computerdatei die (PL die Computerdateien) infor. plik komputerowy

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Mitschüler, Stellvertreter, geholfen, Stellvertretung, puszczać się, Stockwerk, Rede, Schülersprecher, gemütlich, Hochmut, ersten, Kohl, ropucha, Sperrmüll, weiden, Zugangsdaten, mniejszość, Gespräch führen, beschaffen, Bewirtschaftung, versiert, Allerheiligen, verringern, Service, Risiko, Sisyphusarbeit

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków