SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

Schrei der (PL die Schreie) krzyk; der letzte Schrei ostatni krzyk (mody)
Geschrei das (nur Singular) krzyk, hałas, wrzask, wrzawa
Schmerzensschrei der (PL die Schmerzensschreie) krzyk bólu, krzyk boleści
unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu; eine unterbrochene Linie także mot. linia przerywana
gellen czasownik gellt, gellte, hat gegellt brzmieć przenikliwie, rozbrzmiewać echem, świdrować głosem; ein Pfiff gellte durch die Nacht gwizd rozległ się pośród nocy; seine Stimme gellte mir in den Ohren jego głos świdrował mi w uszach; sie schrie, dass das ganze Haus gellte jej krzyk rozbrzmiewał w całym domu
zerreißen czasownik zerreißt, zerriss, hat zerrissen rozdzierać, drzeć, rozrywać, przerywać, przedzierać, rozszarpywać, szarpać; einen Brief zerreißen drzeć list; sie zerriss das Foto in kleine Stücke podarła zdjęcie na małe kawałki; das Raubtier zerreißt seine Beute mit den Zähnen drapieżnik rozszarpuje swoją ofiarę zębami; ein Schrei zerriss die Stille przen. krzyk przerwał ciszę; (ist zerrissen) rwać się, drzeć się, rozrywać się, przerywać się, urywać się, pękać; der Faden zerriss nić urwała/przerwała się; eine zerrissene Saite pęknięta struna; das Papier zerreißt leicht papier łatwo się drze
Urschrei der (nur Singular) psych. pierwotny krzyk
Hilfeschrei der (PL die Hilfeschreie) krzyk o pomoc
Entsetzensschrei der (PL die Entsetzensschreie) krzyk przerażenia
ausstoßen czasownik stößt aus, stieß aus, hat ausgestoßen wydawać z siebie (krzyk), wydmuchiwać, wydalać, wykluczać (z organizacji, wspólnoty); einen Seufzer ausstoßen wzdychać
Babygeschrei das (nur Singular) krzyk niemowlaka

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
partie, zmywanie, ketchup, verurteilen, Buchstabe, Busbahnhof, parafia, Spickzettel, głodny, fortschrittlich, majonez, auswandern, satt, Motorrad, ziehen, Umzug, naczynia, Schere, mutig, überquellen, chaos, regnen, beklagt, straż pożarna, dzielna, Pinsel

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków