SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

leben czasownik lebt, lebte, hat gelebt żyć; leben und leben lassen żyć i dać żyć innym; von etwas leben żyć z czegoś, utrzymywać się z czegoś; sie lebt von seinen Eltern ona jest na utrzymaniu rodziców; man lebt nur einmal! raz się żyje!; sie lebt allein ona mieszka sama; man kann damit leben z tym da się żyć; in Berlin leben mieszkać w Berlinie; sein eigenes Leben leben żyć własnym życiem
hochleben czasownik lebt hoch, lebte hoch, hat hochgelebt; jemanden hochleben lassen wiwatować na czyjąś cześć; er/sie lebe hoch! niech żyje!
fortleben czasownik lebt fort, lebte fort, hat fortgelebt istnieć dalej, żyć dalej, trwać in jemandem/etwas w kimś/czymś
zusammenleben czasownik lebt zusammen, lebte zusammen, hat zusammengelebt mieszkać razem, współżyć mit jemande z kimś
ausleben czasownik lebt aus, lebte aus, hat ausgelebt kończyć życie, rozwijać, wykorzystywać; sich ausleben korzystać z życia, używać życia, wyszaleć się
Mensch der (PL die Menschen) człowiek; er ist auch nur ein Mensch on też jest tylko człowiekiem; eine nur dem Menschen eigene Fähigkeit zdolność specyficzna dla ludzi; der moderne Mensch współczesny człowiek; ein Mensch von Fleisch und Blut człowiek z krwi i kości; von Mensch zu Mensch między nami mówiąc, w zaufaniu; der Mensch lebt nicht vom Brot allein nie samym chlebem żyje człowiek; Mensch, da hast du aber Glück gehabt! pot. człowieku, ale miałeś szczęście!; Menschen ludzie
vorleben czasownik lebt vor, lebte vor, hat vorgelebt dawać przykład swoim życiem
aufleben czasownik lebt auf, lebte auf, ist aufgelebt odżywać
einleben czasownik lebt ein, lebte ein, hat eingelebt; sich einleben wżywać się, zżywać się, aklimatyzować się

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wkręt, zamrożony, Leihgabe, profitabel, Preisgabe, stille, UV-Filter, cyc, Beeinflussung, Präsidium, Versicherungsbeitrag, Fertigkeit, trzęsienie, udusić, Abkofferung, Hagebutte, abgeschirmt, Riesenfeuer, übellaunig, Übelbefinden, Mathe, bliżej, Reue, drużyna piłkarska, Volltreffer, Nachrichtenagentur

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków