SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
meinetwegen przysłówek ze względu na mnie, co do mnie, jeżeli o mnie chodzi; er ist meinetwegen gekommen przyszedł ze względu na mnie; meinetwegen kann sie gehen jeżeli chodzi o mnie, to może sobie iść; meinetwegen! niech będzie!, wszystko mi jedno!
mir zaimek mnie, sobie; mit mir ze mną; zu mir do mnie
mich zaimek mnie, siebie, się
unheimlich przymiotnik, przysłówek niesamowity, niewiarygodny, niezwykły, wielki, bardzo, strasznie, mnóstwo; eine unheimliche Summe pot. ogromna suma; unheimlich groß pot. niesamowicie duży; sie hat sich unheimlich verändert pot. strasznie się zmieniła; er ist mir unheimlich on przejmuje mnie grozą; mir wurde unheimlich ciarki mnie przeszły
grausen czasownik graust, grauste, hat gegraust napawać przerażeniem, przerażać, napawać grozą; es graust ihn vor Spinnen przerażają go pająki; mir graust es, wenn ich an die Prüfung denke ogarnia mnie przerażenie, gdy myślę o egzaminie; es graust mich to mnie napawa grozą
meinethalben przysłówek dawn. z mojego powodu, przeze mnie, jeśli o mnie chodzi
überraschen czasownik überrascht, überraschte, hat überrascht zaskakiwać, sprawiać niespodziankę jemanden mit etwas kogoś czymś; er sah mich überrascht an spojrzał na mnie zaskoczony; sie wurden vom Regen überrascht zaskoczył ich deszcz; seine Absage hat mich überrascht zaskoczyła mnie jego odmowa
von przyimek + DAT od, z, przez (w konstrukcjach biernych); weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von dem aus z którego; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus jeśli o mnie chodzi, z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!; der schlimmste Job wurde von mir erledigt najgorsza robota została wykonana przeze mnie; Foto von vor fünfzig Jahren fotografia sprzed pięćdziesięciu lat
böhmisch przymiotnik czeski, po czesku; das kommt mir böhmisch vor/das sind böhmische Dörfer für mich przen. to jest dla mnie czarna magia, to jest dla mnie chińszczyzna
einleuchten czasownik leuchtet ein, leuchtete ein, hat eingeleuchtet być jasnym, być zrozumiałym, być przekonującym; das leuchtet mir ein to dla mnie jest jasne
gruseln czasownik gruselt, gruselte, hat gegruselt; sich gruseln bać się, lękać się vor etwas czegoś; mir/mich gruselt es straszno mi, ogarnia mnie strach, boję się, lekam się
aushelfen czasownik hilft aus, half aus, hat ausgeholfen dopomóc jemandem komuś; jemandem mit etwas aushelfen poratować kogoś czymś; die Nachbarin hat mir mit Salz ausgeholfen sąsiadka poratowała mnie solą
scheren czasownik schert, schor, hat geschoren strzyc, przystrzygać die Haare włosy, ciąć, przycinać, postrzygać, kosić, tech. ścinać; (schert, scherte, hat geschert) obchodzić, sport wykonywać nożyce; es schert sie wenig mało ją to obchodzi; sich scheren troszczyć się, dbać um jemanden/etwas o kogoś/coś; es schert mich den Teufel, ob... pot. nie obchodzi mnie, czy..., jest mi obojętne, czy...; sich scheren pot. iść sobie, wynosić się
überkommen czasownik überkommt, überkam, hat überkommen nachodzić, ogarniać; przymiotnik tradycyjny; ein Gefühl der Furcht überkam mich ogarnęło mnie uczucie strachu
verschlagen czasownik verschlägt, verschlug, hat verschlagen przegradzać, przepierzać, pokrywać, wybijać, gnać, zapędzać, skutkować, oddziaływać; den Appetit verschlagen odbierać apetyt; es verschlug ihr den Atem zaparło jej dech; das verschlägt mir nichts to nie robi na mnie wrażenia; przymiotnik, przysłówek podstępny, podstępnie
berühren czasownik berührt, berührte, hat berührt dotykać, poruszać; jemanden/etwas mit den Fingern berühren dotykać kogoś/czegoś palcami; diese Geschichte berührte mich sehr ta historia bardzo mnie poruszyła; jemanden schmerzlich berühren boleśnie kogoś dotknąć, urazić kogoś
herübersehen czasownik sieht herüber, sah herüber, hat herübergesehen spoglądać w tę stronę, patrzeć w tę stronę; sie sah zu mir herüber und sagte... spojrzała na mnie i powiedziała...
mal przysłówek razy, pot. kiedyś, kiedykolwiek; zwei mal zwei dwa razy dwa; noch mal jeszcze raz; erst mal najpierw; sag mal an! pot. powiedz no!; noch mal jeszcze raz; mach das nicht noch mal! nigdy więcej tego nie rób!; besuchen Sie mich doch mal! pot. proszę mnie kiedyś odwiedzić!
meinerseits przysłówek z mojej strony, ze swej strony, co do mnie; ganz meinerseits cała przyjemność po mojej stronie
Schlag der (PL die Schläge) uderzenie, cios, grzmot, bicie serca, udar, porażenie, pokrój, rodzaj, drzwiczki (wozu, samochodu); Schlag auf Schlag raz za razem; ich dachte, mich trifft der Schlag pot. myślałem, że szlag mnie trafi
lebhaft przymiotnik, przysłówek żywy, żwawy, żywotny, ruchliwy, ożywiony, wzmożony, gromki, wybujały, bogaty, żywo, żwawo; die Kinder sind sehr lebhaft dzieci są bardzo ożywione; eine lebhafte Fantasie bogata/wybujała fantazja; lebhafte Tätigkeit wzmożona aktywność; ein lebhaftes Rot jaskrawy czerwony; etwas in lebhafter Erinnerung haben mieć żywe wspomnienia czegoś; lebhafter Beifall gromkie oklaski; das interessiert mich lebhaft to żywotnie mnie interesuje
grauen czasownik graut, graute, hat gegraut świtać, szarzeć; der Tag graut świta; es graut mir lękam się, strach mnie ogarnia
umständlich przymiotnik, przysłówek szczegółowy, drobiazgowy, obszerny, szczegółowo, drobiazgowo, obszernie; etwas umständlich erzählen opowiadać coś szczegółowo; das ist mir zu umständlich to jest dla mnie kłopotliwe
weh przymiotnik bolesny; jemandem weh tun sprawiać komuś ból; der Kopf tut mir weh boli mnie głowa; es ist mir weh ums Herz smutno mi na duszy; oh weh! ojej!
fehlen czasownik fehlt, fehlte, hat gefehlt brakować, być nieobecnym; weit gefehlt! mocno chybione!, nic podobnego!; was fehlt Ihnen? co Pani/Panu dolega?; es fehlt uns an nichts niczego nam nie brakuje; uns fehlt das Geld für eine Sommerreise brakuje nam pieniędzy na letni wyjazd; es fehlt uns an hoch innovativen und kreativen Kleinunternehmen brakuje nam wysoce innowacyjnych i kreatywnych małych przedsiębiorstw; an mir soll es nicht fehlen mnie nie zabraknie, jestem do dyspozycji
kribbeln czasownik kribbelt, kribbelte, ist/hat gekribbelt roić się, mrowić się / łaskotać, swędzić; mir/mich kribbelt es in der Nase kręci mnie w nosie; das Kribbeln mrowienie
gehören czasownik gehört, gehörte, hat gehört być własnością, należeć jemandem do kogoś; das gehört mir to należy do mnie; das gehört zu ihren Pflichten to należy do jej obowiązków; sich gehören wypadać, należeć się; es gehört sich nicht to nie wypada
weich przymiotnik, przysłówek miękki, delikatny, słaby, rozgotowany, przen. ustępliwy, miękko, delikatnie, słabo; weiche Kissen miękkie poduszki; das Bett ist mir zu weich to łóżko jest dla mnie za miękkie; weich gekochte/weiche Eier jajka na miękko; eine weiche Zahnbürste miękka szczoteczka do zębów; sich weich anfühlen być miękkim w dotyku; weich landen mieć miękkie lądowanie; der Wagen ist zu weich gefedert ten samochód ma zbyt miękkie zawieszenie; ein weiches Herz haben przen. mieć miękkie serce; weiche Linien/Übergänge miękkie linie/przejścia; die Geige hat einen weichen Klang te skrzypce mają miękki dźwięk; eine weiche Währung słaba waluta
kaltlassen czasownik lässt kalt, ließ kalt, hat kaltgelassen pot. nie wzruszać; das lässt mich kalt to mnie nie wzrusza
plagen czasownik plagt, plagte, hat geplagt męczyć, dręczyć, pognębiać; sich plagen męczyć się, dręczyć się; mich plagt die Sorge um meine Familie dręczy mnie troska o moją rodzinę

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
mnie, kompetencje, Kieselgur, mag, unschlüssig, schütteln, toporny, solchen, Mull, Annehmlichkeit, benachteiligen, anabaptysta, Prinzip, Bewerbungsunterlagen, eingeschlichen, erblicken, ospa, schlapp, angeschlagen, nachträgerisch, gestreikt, knipst, berichtet, rumpelt, pocht,

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków