SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce; für etwas offen sein być otwartym na coś
offenlegen czasownik legt offen, legte offen, hat offengelegt form. ujawniać
handbreit przymiotnik szeroki jak dłoń, na szerokość dłoni; handbreit offen stehen być uchylonym
Polen (das) (nur Singular) geo. Polska; in Polen w Polsce; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; Polen liegt in Europa Polska leży w Europie; Republik Polen Rzeczpospolita Polska; dann ist Polen offen! pot. teraz się zacznie!
aussprechen czasownik spricht aus, sprach aus, hat ausgesprochen wymawiać, wypowiadać, wyrażać się; sich aussprechen wypowiadać się gegen/für przeciw/za; lass ihn aussprechen! daj mu dokończyć!, daj mu wypowiedzieć się do końca!; Dank aussprechen wyrażać wdzięczność; sprechen wir uns offen aus! porozmawiajmy szczerze!
Frage die (PL die Fragen) pytanie, kwestia, zagadnienie; eine Frage an jemanden richten kierować do kogoś pytanie; eine Frage zu etwas haben mieć pytanie dotyczące czegoś; etwas in Frage stellen poddawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, stawiać coś pod znakiem zapytania, kontestować coś; eine rhetorische Frage pytanie retoryczne; in Frage kommen wchodzić w rachubę; ist noch eine Frage offen geblieben? czy są jeszcze jakieś pytania?
Haar das (PL die Haare) włos, włosy, owłosienie; er hat blondes Haar on jest blondynem; sie hat rotes Haar ona jest ruda; die Haare offen tragen nosić rozpuszczone włosy; jemanden an den Haaren ziehen ciągnąć kogoś za włosy
gestehen czasownik gesteht, gestand, hat gestanden przyznawać się die Tat do czynu; Wahrheit gestehen wyznać prawdę; offen gestanden prawdę mówiąc; zu meiner Schande muss ich gestehen, dass... ze wstydem muszę przyznać, że...

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
próżność, próżny, egoizm, naiwność, Irre, naiwny, wędlina, arogancja, Wurst, verständlich, wytrwałość, wytrwały, kombinerki, es, vernaschen, fremd, sinken, cytryna, aussteigen, wettbewerbsfähig, schwemmen, Brache, tat, hassen, ugorować, Einblick

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków