SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
abermals przysłówek ponownie, znowu
neu przymiotnik, przysłówek nowy, świeży, od nowa, na nowo, ponownie, niedawno; neu machen odnawiać; neu eröffnen ponownie odwierać; neue Sprachen języki nowożytne
wiedersehen czasownik sieht wieder, sah wieder, hat wiedergesehen widzieć się ponownie; einen alten Freund nach vielen Jahren wiedersehen widzieć się po latach ze starym przyjacielem; wann sehen wir uns wieder? kiedy widzimy się ponownie?
nachbluten czasownik blutet nach, blutete nach, hat nachgeblutet ponownie krwawić
bestocken czasownik bestockt, bestockte, hat bestockt obsadzać den Kahlschlag wieder mit Mischwald porębę ponownie lasem mieszanym; sich bestocken bot. puszczać boczne pędy
überkochen czasownik kocht über, kochte über, ist übergekocht kipieć; (überkocht, überkochte, hat überkocht) ponownie gotować
nachladen czasownik lädt nach, lud nach, hat nachgeladen ponownie nabijać (pistolet)
abwählen czasownik wählt ab, wählte ab, hat abgewählt odwoływać, nie wybierać ponownie, rezygnować
neuerlich przymiotnik, przysłówek niedawny, ostatni, ponowny, niedawno, ostatnio, ponownie
eröffnen czasownik eröffnet, eröffnete, hat eröffnet otwierać, oznajmiać, wszczynać; etwas wieder eröffnen otwierać coś ponownie; ein neues Geschäft/eine Praxis otwierać nowy sklep/praktykę; ein Konto bei der Bank eröffnen otwierać/zakładać konto w banku; eine neue Straße für den Verkehr eröffnen otwierać dla ruchu nową ulicę; sie eröffnete mir ihre Absichten ujawniła mi swoje zamiary; der Notar eröffnete das Testament notariusz otworzył testament; eine Sitzung eröffnen otwierać/oficjalnie rozpoczynać posiedzenie
wiedereröffnen czasownik eröffnet wieder, eröffnete wieder, hat wiedereröffnet otwierać ponownie etwas coś
überprüfen czasownik überprüft, überprüfte, hat überprüft sprawdzać (ponownie), kontrolować, weryfikować, rewidować, badać
aufsiedeln czasownik siedelt auf, siedelte auf, hat aufgesiedelt zasiedlać ponownie wcześniej już uprawiane grunty
aufklaren czasownik klart auf, klarte auf, hat aufgeklart rozpogadzać się, wypogadzać się, rozjaśniać się; der Himmel klarte am Nachmittag wieder auf niebo po południu ponownie się rozpogodziło; nachts bei Aufklaren Frostgefahr nocą podczas wypogodzeń niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków
wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
nachbestellen czasownik bestellt nach, bestellte nach, hat nachbestellt zamawiać dodatkowo, zamawiać ponownie
nachverhandeln czasownik verhandelt nach, verhandelte nach, hat nachverhandelt renegocjować, ponownie negocjować
zurückfallen czasownik fällt zurück, fiel zurück, ist zurückgefallen upadać na wznak, prawn. przypadać ponownie; in alte Gewohnheiten zurückfallen popadać z powrotem w dawne nawyki

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ponownie, Schenkel, Anstieg, beauftragte, Bauwerk, pogotowie, referendum, Beseitigung, podobać się, Taschenrechner, Volksbegehren, Instandhaltung, Instandsetzung, angreifen, Versorgung, Box, Herstellung, glück, przeoczać, Vlies, Überprüfung, korespondencja, przygotowywać, szkolenie, scheißen, Scheibenbrot

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków