•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. echt przymiotnik, przysłówek prawdziwy, autentyczny, typowy, naprawdę; echter Bruch mat. ułamek właściwy
2. wahr przymiotnik, przysłówek prawdziwy, prawdziwie; nicht wahr? nieprawdaż?
3. wahrhaftig przymiotnik prawdziwy, szczery
4. genuin przymiotnik, przysłówek autentyczny, prawdziwy, med. wrodzony, prawdziwie, autentycznie
5. ausgesprochen przymiotnik, przysłówek wyraźny, prawdziwy, zdecydowany, wybitny, nad wyraz
6. original przymiotnik oryginalny, prawdziwy
7. natürlich przymiotnik, przysłówek naturalny, oczywisty, prawdziwy, naturalnie, oczywiście; die natürliche Grenze granica naturalna; aber natürlich! ależ oczywiście!
8. eigentlich przymiotnik, przysłówek właściwy, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny, pierwotny, właściwie, zazwyczaj; die eigentliche Bedeutung eines Wortes właściwe znaczenie słowa; er heißt eigentlich Miller on w rzeczywistości nazywa się Miller; ich habe eigentlich keine Zeit właściwie to nie mam czasu; wie alt bist du eigentlich? ile ty masz właściwie lat?
9. regelrecht przymiotnik, przysłówek prawidłowy, istny, prawdziwy, prawidłowo, wprost
10. wahrhaft przymiotnik, przysłówek lit. prawdziwy, szczery, naprawdę, prawdziwie, doprawdy
11. veritabel przymiotnik lit. prawdziwy, istny
12. zuverlässig przymiotnik niezawodny, pewny, autentyczny, prawdziwy, wiarygodny, skuteczny, solidny, niezawodnie, pewnie, autentycznie, prawdziwie, wiarygodnie, skutecznie, solidnie; ein zuverlässiger Arbeiter/Freund niezawodny pracownik/przyjaciel, pracownik/przyjaciel, na którym można polegać; ein ausgesprochen zuverlässiges Auto wyjątkowo niezawodne auto; sie arbeitet sehr zuverlässig ona pracuje bardzo solidnie; aus zuverlässiger Quelle z wiarygodnego źródła

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.