produkt - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-23 11:05

  • Haseł: 58325


1. Produkt das (PL die Produkte) produkt, wyrób, wytwór, mat. wynik, iloczyn
2. Erzeugnis das (PL die Erzeugnisse) wyrób, produkt
3. Spaltprodukt das (PL die Spaltprodukte) fiz. produkt rozszczepienia, produkt rozpadu
4. Bruttosozialprodukt das (PL die Bruttosozialprodukte, mst Singular) ekon. produkt narodowy brutto, produkt społeczny brutto
5. Vorprodukt das (PL die Vorprodukte) produkt wstępny
6. Zerfallsprodukt das (PL die Zerfallsprodukte) chem. produkt rozpadu
7. Verlustbringer der (PL die Verlustbringer) produkt nierentowny
8. Enderzeugnis das (PL die Enderzeugnisse) produkt końcowy
9. Markenprodukt das (PL die Markenprodukte) markowy produkt
10. Mehrprodukt das (PL die Mehrprodukte) produkt dodatkowy
11. Naturprodukt das (PL die Naturprodukte) produkt rolny
12. frisch przymiotnik, przysłówek świeży, czysty, nowy, nieprzeterminowany (produkt), świeżo; sich frisch machen odświeżać się; frische Luft schöpfen/schnappen zaczerpnąć świeżego powietrza; frisch gestrichen! świeżo malowane!; frisch gebackenes Brot świeżo upieczony chleb; ein frisch gebackener Lehrer pot. świeżo upieczony nauczyciel; es ist frisch jest rześko, jest chłodno
13. Inlandsprodukt das (nur Singular) ekon. produkt krajowy
14. Nettosozialprodukt das (PL die Nettosozialprodukte) produkt narodowy netto
15. Stoffwechselprodukt der (PL die Stoffwechselprodukte) produkt przemiany materii
16. Endprodukt das (PL die Endprodukte) produkt finalny
17. Bruttoinlandsprodukt das (PL die Bruttoinlandsprodukte) ekon. produkt krajowy brutto
18. Metabolit der (PL die Metaboliten) biol. metabolit, produkt metabolizmu
19. Arzneiware die (PL die Arzneiwaren) austr. produkt medyczny
20. Zersetzungsprodukt die (PL die Zersetzungsprodukt) produkt rozkładu
21. Neuentwicklung die (PL die Neuentwicklungen) nowe rozwiązanie, nowy produkt
22. Auslandsprodukt das (PL die Auslandsprodukte) produkt zagraniczny
23. Getreideprodukt das (PL die Getreideprodukte) produkt zbożowy
24. Rohprodukt das (PL die Rohprodukte) produkt surowy, surowiec
25. Kondensationsprodukt das (PL die Kondensationsprodukte) fiz. produkt kondensacji
26. Nebenprodukt das (PL die Nebenprodukte) produkt uboczny
27. Landwirtschaftsprodukt das (PL die Landwirtschaftsprodukte) produkt rolny
28. Verwesungsprodukt das (PL die Verwesungsprodukte) produkt rozkładu
29. Rüstungsgut das (PL die Rüstungsgüter) produkt przemysłu zbrojeniowego
30. Abfallprodukt das (PL die Abfallprodukte) produkt odpadowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.