SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Betrieb der (PL die Betriebe) prowadzenie, przedsiębiorstwo, zakład, wytwórnia, eksploatacja, załoga, ruch (maszyny, w firmie); außer Betrieb nieczynny; in/außer Betrieb sein być czynnym, działać/być nieczynnym, nie działać; in vollem Betrieb na pełnych obrotach, pełną parą; etwas in Betrieb setzen/nehmen uruchamiać coś; in den Geschäften herrscht großer Betrieb w sklepach panuje duży ruch
Leitung die (PL die Leitungen) prowadzenie, przewodzenie, kierownictwo, zarządzanie, przewód, linia, rurociąg, fiz. przewodzenie; unter Leitung von pod kierownictwem
Betreuung die (nur Singular) opieka, prowadzenie; medizinische Betreuung opieka medyczna
Lenkung die (nur Singular) kierowanie, prowadzenie, rządzenie, oddziaływanie; (PL die Lenkungen) mot. układ kierowniczy
Erledigung die (PL die Erledigungen) wykonanie, prowadzenie, załatwienie
Kriegsführung die (nur Singular) prowadzenie działań wojennych; psychologische Kriegsführung prowadzenie wojny psychologicznej
Führung die (nur Singular) prowadzenie, zarządzanie, kierowanie, kierownictwo, przywództwo, sprawowanie, prowadzenie się; die Führung eines Betriebes übernehmen obejmować kierownictwo przedsiębiorstwa; unter jemandes Führung pod czyimś kierownictwem; wegen guter Führung auf Bewährung entlassen zwalniać warunkowo za dobre sprawowanie; (PL die Führungen) zwiedzanie, oprowadzanie; täglich finden Führungen durch den Dom statt codziennie ma miejsce oprowadzanie po katedrze
Haushaltsführung die (PL die Haushaltsführungen) prowadzenie gospodarstwa domowego
Betreibung die (nur Singular) dążenie, uprawianie, prowadzenie
Fabelführung die (PL die Fabelführungen) prowadzenie fabuły, fabuła
Betriebserlaubnis die (PL die Betriebserlaubnisse) zezwolenie na prowadzenie działalności, dopuszczenie pojazdu do ruchu
Fortführung die (nur Singular) dalsze prowadzenie, kontynuacja
Wirtschaftsführung die (nur Singular) zarządzanie gospodarką, prowadzenie spraw gospodarczych
Firmenbeständigkeit die (nur Singular) prawn. pozwolenie na prowadzenie firmy pod dotychczasową nazwą po zmianie właściciela
Hochschulbetrieb der (nur Singular) prowadzenie szkół wyższych
Kriegführung die (nur Singular) prowadzenie wojny
Rechnungsführung die (PL die Rechnungsführungen) księgowość, prowadzenie finansów
Geschäftsbetrieb der (PL die Geschäftsbetriebe) działalność gopodarcza, prowadzenie biznesu, przedsiębiorstwo
Kontoführung die (PL die Kontoführungen) prowadzenie konta
Kontoführungsgebühr die (PL die Kontoführungsgebühren) opłata za prowadzenie konta
Kontovertrag der (PL die Kontoverträge) umowa o prowadzenie konta bankowego
Gewerbeordnung die (nur Singular) przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
Gewerberecht das (nur Singular) prawo regulujące prowadzenie działalności gospodarczej
Gewerbeschein der (PL die Gewerbescheine) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
Gestaltung die (PL die Gestaltungen) organizacja (czasu), prowadzenie, nadanie formy, układ, konstruowanie, projektowanie, dekorowanie
Lebensführung die (nur Singular) prowadzenie się
Handeltreiben das (nur Singular) prowadzenie handlu, zajmowanie się handlem mit Betäubungsmitteln środkami odurzającymi
Betriebsgenehmigung die (PL die Betriebsgenehmigungen) zezwolenie na prowadzenie działalności przez zakład

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zakładanie, routiniert, szurać, dojście do, Zement, zbyt, przepływ, kpić, atrament, Aufwind, obscenicznie, niestosowny, niedyskretny, gafa, stöhnen, armata, błotnik, choroba lokomocyjna, trzeszczeć, przerzutka, na co, aufopfernd, Furche, dłuto, Einschlag, zerknittert

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 10-06-2024 13:49


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to


Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków