przed - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-24 11:19

  • Haseł: 58325


1. vor przyimek + DAT oder AKK przed, z (czego), za; vor dem Haus przed domem; vor drei Stunden przed trzema godzinami, trzy godziny temu; vor Christi Geburt przed narodzeniem Chrystusa; vor kurzem niedawno
2. Torschlusspanik die (PL die Torschlusspaniken) pot. strach przed przegapieniem ważnego momentu, strach przed staropanieństwem, strach przed starokawalerstwem
3. vorsetzen czasownik setzt vor, setzte vor, hat vorgesetzt stawiać przed czymś, nasadzać, przesadzać do przodu, wysuwać naprzód, pisać przed czymś, dopisywać przed czymś, powierzać kierownictwo, stawiać na czele; eine Speize vorsetzen podawać potrawę, serwować potrawę
4. gegenübersehen czasownik sieht gegenüber, sah gegenüber, hat gegenübergesehen; sich gegenübersehen znaleźć się naprzeciw jemandem/einer Sache kogoś/czegoś; plötzlich sah er sich seiner Frau gegenüber nagle stanęła przed nim jego żona, nagle pojawiła się przed nim jego żona; sie sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber stanęła przed dużym wyzwaniem
5. vorschalten czasownik schaltet vor, schaltete vor, hat vorgeschaltet tech. włączać przed czymś, instalować przed czymś einen Widerstand opornik
6. vorschweben czasownik schwebt vor, schwebte vor, hat vorgeschwebt stawać przed oczyma, mieć przed oczyma, marzyć, wyobrażać sobie; mir schwebt eine neue, bessere Welt vor wyobrażam sobie nowy, lepszy świat
7. Zukunftsangst die (PL die Zukunftsängste) strach przed przyszłością, lęk przed przyszłością
8. v. u. Z. skrót od vor unserer Zeitrechnung p.n.e., przed naszą erą, p.Chr., przed Chrystusem
9. Gespensterfurcht die (nur Singular) strach przed upiorami, strach przed duchami
10. flüchten czasownik flüchtet, flüchtete, ist geflüchtet uciekać, zbiec vor jemandem przed kimś; (hat geflüchtet) sich vor dem Gewitter in eine Hütte flüchten chronić się przed burzą w szałasie
11. Ausweisungsschutz der (nur Singular) ochrona przed wydaleniem, ochrona przed deportacją
12. ausklammern czasownik klammert aus, klammerte aus, hat ausgeklammert pomijać, mat. wyciągać przed nawias; ein Thema ausklammern pomijać temat
13. Canophobie die (PL die Canophobien) med. kynofobia, lęk przed psami
14. Ausklammerung die (PL die Ausklammerungen) pominięcie, mat. wyciągnięcie przed nawias
15. Warteschleife die (PL die Warteschleifen) tel. kolejka, oczekiwanie, lot. pętla (przed lądowaniem)
16. zurückschrecken czasownik schreckt/schrickt zurück, schreckte/schrak zurück, ist/hat zurückgeschreckt wzdrygać się, wzdragać się, cofać się; vor keinem Mittel zurückschrecken nie wzdragać się przed żadnym środkiem
17. Berufsgerichtsverfahren das (PL die Berufsgerichtsverfahren) postępowanie przed sądem koleżeńskim
18. schützen czasownik schützt, schützte, hat geschützt chronić; sich schützen chronić się vor etwas przed czymś
19. aufreihen czasownik reiht auf, reihte auf, hat aufgereiht ustawiać, nawlekać; aufgereiht vor jemandem stehen stać przed kimś w szeregu
20. ausschütten czasownik schüttet aus, schüttete aus, hat ausgeschüttet wysypywać, opróżniać, ekon. wypłacać, dzielić; jemandem sein Herz ausschütten otwierać przed kimś serce
21. Angst die (PL die Ängste) strach, obawa, lęk, trwoga, niepokój; Angst um jemanden/etwas obawa o kogoś/coś; vor Angst ze strachu; Angst haben bać się; berechtigte/übertriebene Angst vor jemandem/etwas uzasadniony/przesadny strach przed kimś/czymś; jemandem Angst machen napędzić komuś strachu, przestraszyć kogoś
22. Fäulnis die (nur Singular) zgnilizna, także przen. zepsucie; etwas von Fäulnis bewahren chronić coś przed zepsuciem
23. Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
24. Rammschutz der (PL die Rammschütze) ochrona przed uderzeniami
25. Kündigungsschutz der (nur Singular) prawn. ochrona przed wypowiedzeniem
26. Katastrophenschutz der (nur Singular) ochrona przed skutkami katastrofy, zarządzanie kryzysowe, służby zarządzania kryzysowego
27. Tischgebet das (PL die Tischgebete) modlitwa przed posiłkiem, modlitwa po posiłku
28. Heirat die (PL die Heiraten) ślub, zawarcie małżeństwa, małżeństwo; eine Heirat aus Liebe małżeństwo z miłości; vor seiner Heirat hat er ein unstetes Leben geführt przed swoim ślubem prowadził nieustatkowane życie
29. Aufrührer der (PL die Aufrührer) buntownik, wichrzyciel; die Aufrührer vor Gericht stellen stawiać wichrzycieli przed sądem
30. hinstarren czasownik starrt hin, starrte hin, hat hingestarrt wpatrywać się zu jemandem w kogoś; mit stierem Blick vor sich hinstarren wpatrywać się przed siebie tępym wzrokiem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.