SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Vorschrift die (PL die Vorschriften) przepis, zarządzenie, zalecenie; strenge/genaue Vorschrift surowy/ścisły przepis; nach Vorschrift zgodnie z przepisami; gegen die Vorschrift/Vorschriften verstoßen naruszać przepis/przepisy; die dienstlichen Vorschriften beachten stosować się do instrukcji służbowych; jemandem Vorschriften machen zalecać komuś; sich (DAT) von jemandem keine Vorschriften machen lassen nie stosować się do czyichś zaleceń; ein Medikament nach Vorschrift des Arztes einnehmen zażywać lek zgodnie z zaleceniami/ze wskazaniami lekarza
Rezept das (PL die Rezepte) przepis, recepta
Formel die (PL die Formeln) formuła, przepis, mat. chem. wzór; eine chemische Formel wzór chemiczny
Kochrezept das (PL die Kochrezepte) przepis kucharski, przepis kulinarny
Kochvorschrift die (PL die Kochvorschriften) przepis kucharski, przepis kulinarny
Verkehrsvorschrift die (PL die Verkehrsvorschriften) przepis ruchu drogowego, przepis drogowy
Bauvorschrift die (PL die Bauvorschriften) przepis budowlany
Rechtsvorschrift die (PL die Rechtsvorschriften) przepis prawny
Arzneiformel die (PL die Arzneiformeln) przepis apteczny
Waschanweisung die (PL die Waschanweisungen) przepis prania
Verkehrsregel die (PL die Verkehrsregeln) przepis drogowy
Erfolgsrezept das (PL die Erfolgsrezepte) przepis na sukces, recepta na sukces
Mussbestimmung die (PL die Mussbestimmungen) rygorystyczny przepis
Bestimmung die (PL die Bestimmungen) postanowienie, zarządzenie, przepis; die (nur Singular) określenie, wyznaczenie, ustalenie, przeznaczenie; der Ort der Bestimmung miejsce przeznaczenia
Vorschreibung die (PL die Vorschreibungen) zapis, przepis
Dienstvorschrift die (PL die Dienstvorschriften) przepis służbowy, regulamin wojskowy
Verwaltungsvorschrift die (PL die Verwaltungsvorschriften) przepis administracyjny
Übergangsbestimmung die (PL die Übergangsbestimmungen) przepis przejściowy

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Spezialität, strampeln, podejrzewać, lokal, postępowanie, Tante, unterfordern, bei, wen, , , abziehen, streiten, Schwester, Verzehr, einnehmen, kolega, wiertarka, Mittag, polędwica, Kleidung, Erfahrung, Brieftasche, einlösen, erziehen, ernannt

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków