SŁOWNIK DEPL.PL
schweben czasownik schwebt, schwebte, hat geschwebt unosić się, trwać, toczyć się
Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
belassen, Konkurrentin, Erregungszustand, material, Konkurrenz, zegarek, mitten, vertreiben, koppeln, aufkaufen, anfertigen, behalten, aufessen, produkować, zauberhaft, Kuchen, verstricken, Geflecht, erfreuen, umschalten, Völkerrecht, Bundesregierung, einnehmen, originalgetreu, wirtschaften, verstopfen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków