SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
südseitig przymiotnik od strony południowej, leżący od strony południowej
andersrum przysłówek pot. odwrotnie, z drugiej strony, w innym kierunku, z przeciwnej strony; andersrum sein być gejem, być innej orientacji seksualnej
andersherum przysłówek odwrotnie, z drugiej strony, w innym kierunku, z przeciwnej strony; der Kühlschrank steht jetzt andersherum lodówka stoi teraz odwrotnie; andersherum sein pot. być gejem, być innej orientacji seksualnej
meinerseits przysłówek z mojej strony, ze swej strony, co do mnie; ganz meinerseits cała przyjemność po mojej stronie
allerseits przysłówek na wszystkie strony, we wszystkie strony, wszystkim, dla wszystkich
ihrerseits przysłówek z jej strony, z ich strony
von przyimek + DAT od, z, przez (w konstrukcjach biernych); weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von dem aus z którego; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus jeśli o mnie chodzi, z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!; der schlimmste Job wurde von mir erledigt najgorsza robota została wykonana przeze mnie; Foto von vor fünfzig Jahren fotografia sprzed pięćdziesięciu lat
allseits przysłówek na wszystkie strony, we wszystkie strony, wszystkim, dla wszystkich
seinerseits przysłówek z jego strony, ze swej strony
seitens przyimek +GEN od, ze strony, z punktu widzenia; seitens des Klägers ze strony powoda
Seitenlayout das (PL die Seitenlayouts) układ strony, layout strony
liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
einerseits przysłówek z jednej strony
nett przymiotnik miły, sympatyczny, przyjemny; ein netter Mensch sympatyczny człowiek; nett zu jemandem sein być miłym dla kogoś; das ist aber nett von dir to miło z twojej strony; sei so nett und gib mir ein Taschentuch bądź tak miły i podaj mi chusteczkę; ein nettes Kleid ładna sukienka; es war ein netter Abend to był przyjemny wieczór; ein nettes Sümmchen pot. niezła sumka; netter Versuch, aber so geht es nicht! pot. niezła próba, ale to nie przejdzie!
Nachfrager der (PL die Nachfrager) ekon. przedstawiciel strony popytowej rynku
heranfahren czasownik fährt heran, fuhr heran, ist herangefahren podjeżdżać an etwas (AKK) do czegoś; rechts/links heranfahren podjechać z prawej/lewej strony
Vordergebäude das (PL die Vordergebäude) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
anderenseits przysłówek z drugiej strony
Vorderhaus das (PL die Vorderhäuser) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
anderenteils przysłówek z drugiej strony
eindellen czasownik dellt ein, dellte ein, hat eingedellt pot. wgniatać; du hast meinen Hut eingedellt wgniotłeś mój kapelusz; mir hat jemand die Fahrertür eingedellt ktoś mi wgniótł drzwi od strony kierowcy
deinerseits przysłówek z twojej strony
andererseits przysłówek z drugiej strony
Fahrertür die (PL die Fahrertüren) mot. drzwi od strony kierowcy
hüben przysłówek po tej stronie, z tej strony; hüben und/wie drüben po obu stronach
anderseits przysłówek z drugiej strony
hässlich przymiotnik, przysłówek brzydki, brzydko; das war sehr hässlich von dir to było bardzo brzydko z twojej strony; hässliche Frau brzydula
Rückfahrkarte die (PL die Rückfahrkarten) bilet powrotny, bilet w obie strony, bilet tam i z powrotem
Anwalt der (PL die Anwälte) adwokat, rzecznik; sich (DAT) einen Anwalt nehmen brać sobie adwokata; Anwalt der Gegenpartei adwokat strony przeciwnej
demgegenüber przysłówek natomiast, wobec powyższego, z drugiej strony zaś

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Nachgeschmack, bzgl., Firma, Litauen, Tempelhof, ryj, Anstalt, literówka, pozytywka, Frachtbrief, Wohnsitz, Flugobjekt, pudełko, stożek, uwzględniony, dostawy, klapek, Briefmarke, klosz, verdammt, uszy, okres czasu, prosaisch, übersät, skrzek, oparcie

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków