SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Text der (PL die Texte) tekst; ein literarischer Text tekst literacki; der Text lautet wörtlich... tekst brzmi dosłownie...; einen Text interpretieren/korrigieren interpretować/korygować tekst; weiter im Text! pot. dalej!
Urtext der (PL die Urtexte) tekst pierwotny, tekst oryginalny
Reintext der (PL die Reintexte) infor. czysty tekst, tekst niesformatowany
Klappentext der (PL die Klappentexte) tekst na skrzydełku obwoluty, tekst na obwolucie
Originaltext der (PL die Originaltexte) tekst oryginalny
Satz der (PL die Sätze) jęz. zdanie, wypowiedzenie, mat. twierdzenie, stawka, stopa, komplet, zestaw, skok, sus, osad, fusy, filoz. zasada, prawo, muz. fraza, sport set; ein Satz Kochtöpfe zestaw garnków, komplet garnków; den Text Satz für Satz überprüfen sprawdzać tekst zdanie po zdaniu; mit einem Satz jednym susem
Doppeldeutigkeit die (PL die Doppeldeutigkeiten) dwuznaczność; der Text ist voll von Doppeldeutigkeiten ten tekst jest pełen dwuznaczności
Klartext der (PL die Klartexte) przejrzysty tekst; im Klartext mówiąc jasno
Bildschirmtext der (PL die Bildschirmtexte) tekst na ekranie
Werbetext der (PL die Werbetexte) tekst reklamowy
aufsetzen czasownik setzt auf, setzte auf, hat aufgesetzt zakładać, wkładać, nastawiać (do gotowania); die Mütze aufsetzen założyć czapkę; heißes Wasser aufsetzen nastawić wodę; sich aufsetzen siadać prosto; einen Text aufsetzen sporządzać tekst
Gesetzestext der (PL die Gesetzestexte) tekst ustawy
draufhaben czasownik hat drauf, hatte drauf, hat draufgehabt; etwas draufhaben pot. umieć coś, mieć coś opanowane, mieć coś w swoim repertuarze; hohes Tempo draufhaben pot. jechać z dużą prędkością; seinen Text draufhaben znać swój tekst
Gebrauchstext der (PL die Gebrauchstexte) tekst użytkowy
ausfeilen czasownik feilt aus, feilte aus, hat ausgefeilt wypiłowywać, przen. wygładzać einen Text tekst
Konfirmationsspruch der (PL die Konfirmationssprüche) rel. tekst biblijny wybierany jako motto życia przy konfirmacji
umbrechen czasownik umbricht, umbrach, hat umbrochen łamać (tekst); bricht um, brach um, hat umgebrochen łamać, przeorywać; (ist umgebrochen) załamywać się; die Baumkronen sind unter der Schneelast umgebrochen korony drzew załamały się pod ciężarem śniegu
Vertragstext der (PL die Vertragstexte) tekst umowy
Sachtext der (PL die Sachtexte) tekst użytkowy
Textgrundlage die (PL die Textgrundlagen) tekst bedący odniesieniem
Liedtext der (PL die Liedtexte) tekst piosenki
erstellen czasownik erstellt, erstellte, hat erstellt budować, wznosić, sporządzać, wykonywać; ein Gebäude/Wohnungen erstellen wznosić budynek/mieszkania; einen Text/eine Liste/ein Gutachten erstellen sporządzać tekst/listę/ekspertyzę

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
empor, Preisschild, betreut, Handschuhe, wirbeln, Würfel, herumwirtschaften, tak naprawdę, Einkaufskorb, wywoływać, agresja, Barsch, Problematik, komenda, od początku, Kreis, zusammensetzbar, gesegnet, chwalić, verwiesen, Reihenhaus, alleinig, Nachwuchs, verplappern, Wirsing, Vergnügung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 22-02-2024 13:02


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków