•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Vertrag der (PL die Verträge) umowa, kontrakt, pakt, układ, traktat; laut Vertrag zgodnie z umową; der Versailler Vertrag traktat wersalski; einen schriftlichen Vertrag abschließen zawierać pisemną umowę; zivilrechtlicher Vertrag umowa cywilnoprawna
2. Verabredung die (PL die Verabredungen) umowa, porozumienie, spotkanie
3. Abrede die (PL die Abreden) umowa; mit jemandem eine Abrede treffen umawiać się z kimś
4. Abkommen das (PL die Abkommen) układ, umowa
5. Kontrakt der (PL die Kontrakte) kontrakt, umowa; einen Kontrakt schließen zawierać umowę
6. Absprache die (PL die Absprachen) ugoda, umowa
7. Dienstleistungsvertrag der (PL die Dienstleistungsverträge) umowa o świadczenie usług, umowa zlecenia, umowa zlecenie
8. Kompensationsabkommen das (PL die Kompensationsabkommen) umowa kompensacyjna, umowa offsetowa
9. Darlehensvertrag der (PL die Darlehensverträge) umowa pożyczki, umowa o kredyt
10. Kreditvereinbarung die (PL die Kreditvereinbarungen) umowa o kredyt, umowa kredytowa
11. Kreditvertrag der (PL die Kreditverträge) umowa o kredyt, umowa kredytowa
12. Gesellschaftsvertrag der (PL die Gesellschaftsverträge) umowa spółki, kontrakt, przen. umowa społeczna
13. Vereinbarung die (PL die Vereinbarungen) ustalenie, ugoda, porozumienie, układ, umowa, uzgodnienie; laut Vereinbarung zgodnie z umową
14. Arbeitsvertrag der (PL die Arbeitsverträge) umowa o pracę; befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag umowa o pracę na czas określony/nieokreślony
15. Aufhebungsvertrag der (PL die Aufhebungsverträge) umowa anulująca określony stosunek prawny, umowa znosząca określony stan prawny
16. Zeitvertrag der (PL die Zeitverträge) umowa terminowa, umowa na czas określony
17. vertragsgemäß przymiotnik, przysłówek zgodny z umową, zgodny z traktatem, zgodnie z umową, zgodnie z traktatem
18. Schlichtungsvertrag der (PL die Schlichtungsverträge) prawn. umowa rozjemcza, umowa arbitrażowa
19. vertragsgerecht przymiotnik, przysłówek zgodny z umową, zgodny z traktatem, zgodnie z umową, zgodnie z traktatem
20. absprachegemäß przymiotnik, przysłówek zgodny z umową, zgodnie z umową
21. vertragswidrig przymiotnik, przysłówek sprzeczny z umową, niezgodny z umową, wbrew umowie
22. Vertragswidrigkeit die (nur Singular) niezgodność z umową, sprzeczność z umową
23. Pfandvertrag der (PL die Pfandverträge) umowa lombardowa, umowa zastawu
24. Bauvertrag der (PL die Bauverträge) umowa o wykonanie robót budowlanych, umowa budowlana
25. Kreditvermittlungsvertrag der (PL die Kreditvermittlungsverträge) prawn. umowa o pośrednictwo kredytowe
26. Kommissionsvertrag der (PL die Kommissionsverträge) umowa komisu
27. Handelsabkommen das (PL die Handelsabkommen) umowa handlowa
28. Kundenschutzvertrag der (PL die Kundenschutzverträge) prawn. umowa o ochronie klienta
29. Preisabrede die (PL die Preisabreden) ekon. umowa cenowa
30. Wartungsvertrag der (PL die Wartungsverträge) umowa serwisowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu