SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Blockflöte - flet prosty
die Bratsche - altówka
das Cello - wiolonczela
das Cembalo - klawesyn
der Flügel - fortepian
die Geige - skrzypce
die Gitarre - gitara
die Harfe - harfa
das Klavier - pianino, fortepian
die Klarinette - klarnet
die Oboe - obój
die Orgel - organy
die Posaune - puzon
die Querflöte - flet poprzeczny
das Saxofon - saksofon
das Schlagzeug - perkusja
die Trompete - trąbka
das Waldhorn - waltornia

 
wieder przysłówek znowu, znów; wieder immer nieustannie, bezustannie; nie wieder nigdy więcej; wieder anfangen zaczynać znowu; das ist auch wieder wahr to z kolei prawda; wieder errichten odbudowywać
wiedersehen czasownik sieht wieder, sah wieder, hat wiedergesehen widzieć się ponownie; einen alten Freund nach vielen Jahren wiedersehen widzieć się po latach ze starym przyjacielem; wann sehen wir uns wieder? kiedy widzimy się ponownie?
wiedereröffnen czasownik eröffnet wieder, eröffnete wieder, hat wiedereröffnet otwierać ponownie etwas coś
wiederaufbauen czasownik baut wieder auf, baute wieder auf, hat wiederaufgebaut odbudowywać
wiederbekommen czasownik bekommt wieder, bekam wieder, hat wiederbekommen odzyskiwać, dostawać z powrotem
wiederbeleben czasownik belebt wieder, belebte wieder, hat wiederbelebt ożywiać na nowo, reaktywować, przywracać do życia, rewitalizować, ratować, cucić, reanimować
wiederbringen czasownik bringt wieder, brachte wieder, hat wiedergebracht przynosić z powrotem, odnosić z powrotem
wiederentdecken czasownik entdeckt wieder, entdeckte wieder, hat wiederentdeckt odkrywać na nowo
wiedererlangen czasownik erlangt wieder, erlangte wieder, hat wiedererlangt odzyskiwać; Unabhängigkeit wiedererlangen odzyskiwać niepodległość
wiederfinden czasownik findet wieder, fand wieder, hat wiedergefunden odnajdywać; sich wiederfinden odnajdywać się
wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
wiedergewinnen czasownik gewinnt wieder, gewann wieder, hat wiedergewonnen odzyskiwać, otrzymywać na powrót
wiederhaben czasownik hat wieder, hatte wieder, hat wiedergehabt mieć z powrotem, odzyskać
wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
wiederholen czasownik wiederholt, wiederholte, hat wiederholt powtarzać, rekapitulować; (holt wieder, holte wieder, hat wiedergeholt) odbierać, odzyskiwać, zabierać; wiederholen Sie bitte! proszę powtórzyć!
wiederkehren czasownik kehrt wieder, kehrte wieder, ist wiedergekehrt wracać, powracać, powtarzać się
wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
wiederöffnen czasownik öffnet wieder, öffnete wieder, hat wiedergeöffnet ponownie otwierać
einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
wiederverwerten czasownik verwertet wieder, verwertete wieder, hat wiederverwertet odzyskiwać, recyklingować
wiederverkaufen czasownik verkauft wieder, verkaufte wieder, hat wiederverkauft odsprzedawać, odstępować
wiedererkennen czasownik erkennt wieder, erkannte wieder, hat wiedererkannt rozpoznać (kogoś/coś wcześniej znanego); ich habe dich sofort wiedererkannt od razu cię rozpoznałem; sie war kaum wiederzuerkennen ledwo można ją było rozpoznać
Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę; die Beine übereinander schlagen zakładać nogę na nogę; die Beine in die Hand nehmen pot. brać nogi za pas; offenes Bein med. otwarte owrzodzenie kończyny dolnej, owrzodzenie żylakowe
vergehen czasownik vergeht, verging, ist vergangen upływać, mijać, przemijać, przechodzić, ustępować, słabnąć; die Tage vergingen mir wie im Fluge dni przeleciały mi jak z bicza strzelił; es vergingen zwanzig Minuten, bis sie endlich kam minęlo dwadzieścia minut, zanim wreszcie przyszła; wie doch die Zeit vergeht! jak ten czas leci!; der Schmerz vergeht wieder ból ustąpi; vor Hunger / Durst / Ungeduld vergehen umierać z głodu / pragnienia / niecierpliwości; als sie auf den Teller sah, verging ihr der Appetit gdy zobaczyła talerz, straciła apetyt; sich gegen das Gesetz vergehen wyłamać się spod prawa; sich an jemandem vergehen dopuścić się czynów nierządnych na kimś
aufrollen czasownik rollt auf, rollte auf, hat aufgerollt zwijać, nawijać, rozwijać eine Papierrolle rolkę papieru; einen Prozess wieder aufrollen prawn. wznawiać proces; eine Frage aufrollen poruszać kwestię
wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
bestocken czasownik bestockt, bestockte, hat bestockt obsadzać den Kahlschlag wieder mit Mischwald porębę ponownie lasem mieszanym; sich bestocken bot. puszczać boczne pędy
schon przysłówek już, owszem; schon deshalb już z tego powodu; intensyfikator wie heißt sie schon? jakże się ona nazywa?; schon gut dobrze, już dobrze; schon wieder znowu; schon gut! nie ma o czym mówić!, już dobrze!
verbrechen czasownik verbricht, verbrach, hat verbrochen pot. przeskrobać, nabroić, zbroić, zmalować; ein Gedicht verbrechen żart. popełnić wiersz; was hat sie denn wieder verbrochen? cóż ona znowu przeskrobała?
heiter przymiotnik, przysłówek wesoły, słoneczny, pogodny, wesoło, słonecznie, pogodnie; er wird wieder heiter wypogadza się

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wird, Fall, rollt, meistens, topić, składnik, bedeutet, deminutivum, upieczony, beinahe, Falltür, kommend, außer, Selbsteinschätzung, zdecydowany, Gasse, zuerst, letztendlich, WLAN, verboten, Tief, geschrieben, Verabredung, Ding, spüren, zugänglich

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 15-07-2024 00:08


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków