Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-17 23:41

Haseł: 69305
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Dorf das (PL die Dörfer) wieś
2. Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie
3. wies czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika weisen
4. Runddorf das (PL die Runddörfer) wieś okolnica
5. zurückweisen czasownik weist zurück, wies zurück, hat zurückgewiesen odrzucać, nie przyjmować, odmawiać
6. einweisen czasownik weist ein, wies ein, hat eingewiesen kierować, skierować; jemanden in ein Krankenhaus einweisen skierować kogoś do szpitala; jemanden in seine Aufgaben einweisen wprowadzać kogoś w jego zadania
7. Angerdorf das (PL die Angerdörfer) wieś owalnica
8. knattern czasownik knattert, knatterte, hat geknattert terkotać, przejeżdżać terkocząc, łopotać; die nassen Fahnen knattern im Wind mokre flagi łopoczą na wietrze; sie knattern mit Motorrädern durchs Dorf przejeżdżają z terkotem przez wieś na motorach
9. Reihendorf das (PL die Reihendörfer) rzędówka (wieś)
10. anweisen czasownik weist an, wies an, hat angewiesen wskazywać, przydzielać, wyznaczać, instruować, pouczać, nakazywać, polecać jemandem etwas zu tun komuś coś zrobić; einen Platz anweisen przydzielać miejsce; Geld anweisen przekazywać pieniądze
11. abweisen czasownik weist ab, wies ab, hat abgewiesen odrzucać, odprawiać, zbywać, oddalać; eine Klage abweisen oddalać skargę
12. hinweisen czasownik weist hin, wies hin, hat hingewiesen wskazywać; jemanden auf etwas hinweisen zwracać komuś na coś uwagę
13. aufweisen czasownik weist auf, wies auf, hat aufgewiesen wykazywać, posiadać (cechy, wady), wskazywać; etwas aufzuweisen haben móc się czymś wykazać
14. vorweisen czasownik weist vor, wies vor, hat vorgewiesen okazywać, pokazywać, udowadniać; etwas vorzuweisen haben móc się czymś wykazać, dysponować czymś
15. Nachbardorf das (PL die Nachbardörfer) sąsiednia wieś
16. zurechtweisen czasownik weis zurecht, wies zurecht, hat zurechtgewiesen upominać
17. nachweisen czasownik weist nach, wies nach, hat nachgewiesen udowadniać, wskazywać, wykazywać; jemandem einen Mord/einen Diebstahl nachweisen udowadniać komuś morderstwo/kradzież
18. weisen czasownik weist, wies, hat gewiesen pokazywać, wskazywać; aus der Schule weisen wydalać ze szkoły
19. zuweisen czasownik weist zu, wies zu, hat zugewiesen przydzielać, wyznaczać, skierować, nastręczać
20. Straßendorf das (PL die Straßendörfer) wieś ulicówka
21. ausweisen czasownik weist aus, wies aus, hat ausgewiesen wykazywać, dowodzić, legitymować, wydalać, wypędzać; sich durch einen Pass ausweisen legitymować się paszportem; aus dem Lande ausweisen wydalać z kraju

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Stopień wyższy przymiotników niemieckich tworzymy przez dodanie końcówki -er, zaś najwyższy - końcówki -st, np. klein - kleiner - der/die/das kleinste. Przymiotniki jednosylabowe otrzymują przegłos, np. alt - älter - älteste.
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A