SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Ereignis das (PL die Ereignisse) zdarzenie, wydarzenie; das Ereignis des Jahres wydarzenie roku; ein bedeutendes/historisches Ereignis znaczące/historyczne wydarzenie; das Konzert war ein Ereignis für unsere Stadt ten koncert był wydarzeniem dla naszego miasta; ein freudiges Ereignis radosne wydarzenie, przen. narodziny dziecka
Vorkommnis das (PL die Vorkommnisse) wydarzenie, zdarzenie
Begebenheit die (PL die Begebenheiten) zdarzenie, wydarzenie
Begebnis das (PL die Begebnisse) zdarzenie, wydarzenie
Event der/das (PL die Events) event, wydarzenie (np. kulturalne, sportowe, rozrywkowe)
Musikveranstaltung die (PL die Musikveranstaltungen) impreza muzyczna, wydarzenie muzyczne
begießen czasownik begießt, begoss, hat begossen oblewać, polewać, podlewać; Blumen begießen podlewać kwiaty; ein Ereignis begießen oblewać jakieś wydarzenie
Politikum das (PL die Politika) wydarzenie polityczne; zum Politikum werden stać się wydarzeniem politycznym
Medienereignis das (PL die Medienereignisse) wydarzenie medialne
Weltereignis das (PL die Weltereignisse) zdarzenie o znaczeniu światowym, wydarzenie o znaczeniu światowym
selten przymiotnik, przysłówek (seltener, seltenste) rzadki, niezwykły, dziwny, rzadko, niezwykle, dziwnie, nadzwyczaj, szczególnie, wyjątkowo; ein seltenes Ereignis/Tier rzadkie wydarzenie/zwierzę; er spricht selten darüber on rzadko o tym mówi; ein selten schönes Exemplar nadzwyczaj piękny egzemplarz; ein selten preiswertes Angebot wyjątkowo korzystna cenowo oferta
Zufallsereignis das (PL die Zufallsereignisse) przypadkowe wydarzenie, mat. zdarzenie losowe
Geschehnis das (PL die Geschehnisse) lit. wydarzenie, zdarzenie
Spektakel der (PL die Spektakel) rumor, wrzawa, zgiełk; das (PL die Spektakel) spektakl, widowisko, wydarzenie
Geschehen das (PL die Geschehen, mst Singular) lit. wydarzenie, bieg wydarzeń
Erlebnis das (PL die Erlebnisse) przeżycie, przygoda, wydarzenie; ein aufregendes/schreckliches Erlebnis emocjonujące/straszne przeżycie; dieses Konzert war ein Erlebnis ten koncert był wydarzeniem; die Reise wurde zu einem großen Erlebnis podróż stała się wielką przygodą

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
U-Bahn, zasypywać, überraschend, Girokonto, freundschaftlich, gegenseitig, Hebamme, morgen, eingeben, einverstanden, dodawać, andeuten, Prüfung, erzielen, gimnazjum, erhitzen, lata, rozładunek, Schritt, bewältigen, przyjaciel, przyjaciół, ermuntert, zusammenfinden, grundsätzlich, kohlensäurehaltig

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków