•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Ereignis das (PL die Ereignisse) zdarzenie, wydarzenie; das Ereignis des Jahres wydarzenie roku; ein bedeutendes/historisches Ereignis znaczące/historyczne wydarzenie; das Konzert war ein Ereignis für unsere Stadt ten koncert był wydarzeniem dla naszego miasta; ein freudiges Ereignis radosne wydarzenie, przen. narodziny dziecka
2. Vorkommnis das (PL die Vorkommnisse) wydarzenie, zdarzenie
3. Begebenheit die (PL die Begebenheiten) zdarzenie, wydarzenie
4. Begebnis das (PL die Begebnisse) zdarzenie, wydarzenie
5. Event der/das (PL die Events) event, wydarzenie (np. kulturalne, sportowe, rozrywkowe)
6. Musikveranstaltung die (PL die Musikveranstaltungen) impreza muzyczna, wydarzenie muzyczne
7. begießen czasownik begießt, begoss, hat begossen oblewać, polewać, podlewać; Blumen begießen podlewać kwiaty; ein Ereignis begießen oblewać jakieś wydarzenie
8. Politikum das (PL die Politika) wydarzenie polityczne; zum Politikum werden stać się wydarzeniem politycznym
9. Medienereignis das (PL die Medienereignisse) wydarzenie medialne
10. Weltereignis das (PL die Weltereignisse) zdarzenie o znaczeniu światowym, wydarzenie o znaczeniu światowym
11. selten przymiotnik, przysłówek (seltener, seltenste) rzadki, niezwykły, dziwny, rzadko, niezwykle, dziwnie, nadzwyczaj, szczególnie, wyjątkowo; ein seltenes Ereignis/Tier rzadkie wydarzenie/zwierzę; er spricht selten darüber on rzadko o tym mówi; ein selten schönes Exemplar nadzwyczaj piękny egzemplarz; ein selten preiswertes Angebot wyjątkowo korzystna cenowo oferta
12. Zufallsereignis das (PL die Zufallsereignisse) przypadkowe wydarzenie, mat. zdarzenie losowe
13. Geschehnis das (PL die Geschehnisse) lit. wydarzenie, zdarzenie
14. Spektakel der (PL die Spektakel) rumor, wrzawa, zgiełk; das (PL die Spektakel) spektakl, widowisko, wydarzenie
15. Geschehen das (PL die Geschehen, mst Singular) lit. wydarzenie, bieg wydarzeń
16. Erlebnis das (PL die Erlebnisse) przeżycie, przygoda, wydarzenie; ein aufregendes/schreckliches Erlebnis emocjonujące/straszne przeżycie; dieses Konzert war ein Erlebnis ten koncert był wydarzeniem; die Reise wurde zu einem großen Erlebnis podróż stała się wielką przygodą

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.