•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-29 22:31

  • Haseł: 66600
R E K L A M A1. Fürwort das (PL die Fürwörter) jęz. zaimek; bezügliches Fürwort zaimek względny
2. Pronomen das (PL die Pronomen/Pronomina) zaimek
3. besitzanzeigend przymiotnik dzierżawczy; besitzanzeigendes Fürwort zaimek dzierżawczy
4. etwas zaimek, przysłówek coś, trochę, nieco, cokolwiek; so etwas! coś podobnego!, coś takiego!; etwas Gutes coś dobrego; etwas Geld trochę pieniędzy; etwas höher trochę wyżej, nieco wyżej
5. Indefinitpronomen das (PL die Indefinitpronomen/Indefinitpronomina) jęz. zaimek nieokreślony
6. Relativpronomen das (PL die Relativpronomen oder die Relativpronomina) zaimek wzlędny
7. Interrogativpronomen das (PL die Interrogativpronomina) jęz. zaimek pytający
8. Possessivpronomen das (PL die Possessivpronomen oder die Possessivpronomina) zaimek dzierżawczy
9. Reflexivpronomen das (PL die Reflexivpronomen oder die Reflexivpronomina) zaimek zwrotny
10. dem rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w celowniku (Dativ); zaimek względny das Kind, dem diese Puppe gehört dziecko, do którego należy ta lalka; der Kollege, dem ich dieses Buch zurückgeben soll kolega, któremu powinienem oddać tę książkę
11. Demonstrativpronomen das (PL die Demonstrativpronomen / Demonstrativpronomina) jęz. zaimek wskazujący
12. man zaimek nieokreślony man sagt mówią, mówi się; man darf wolno; wie macht man das? jak się to robi?; man soll należy, powinno się; man kann można
13. Personalpronomen das (PL die Personalpronomen oder die Personalpronomina) jęz. zaimek osobowy
14. den rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej w bierniku (Akkusativ), rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej w celowniku (Dativ); zaimek względny go, ten, który, którego; kennst du den? znasz go?; der Mantel, den ich mir gekauft habe płaszcz, który sobie kupiłem
15. Stellvertreter der (PL die Stellvertreter) zastępca, delegat, jęz. zaimek rzeczowny
16. Fragefürwort das (PL die Fragefürwörter) jęz. zaimek pytający
17. Fragepronomen das (PL die Fragepronomina) zaimek pytający
18. irgend przysłówek, zaimek nieokreślony tylko, jakikolwiek, jakiś
19. Fragewort das (PL die Fragewörter) jęz. zaimek pytający
20. irgendetwas zaimek nieokreślony cokolwiek, coś
21. irgendjemand zaimek nieokreślony ktokolwiek
22. irgendwann zaimek nieokreślony kiedykolwiek
23. irgendwas zaimek nieokreślony cokolwiek, coś
24. einige liczebnik, zaimek kilka, kilku, niektórzy, niektóre, pewna, jakaś; nur einige waren noch da pozostało tylko kilka osób; einige Mal kilka razy; einige wenige kilka, kilku; in einger Entfernung w pewnej odległości; vor einiger Zeit jakiś czas temu, niedawno; seit einiger Zeit od jakiegoś czasu
25. irgendwer zaimek nieokreślony ktoś, ktokolwiek
26. irgendwie zaimek nieokreślony jakoś, jakimś sposobem
27. einiger liczebnik, zaimek; POR. einige
28. irgendwo zaimek nieokreślony gdziekolwiek, gdzieś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu