SŁOWNIK DEPL.PL
zurzeit przysłówek obecnie
Lebensmittelpunkt der (PL die Lebensmittelpunkte) centralny punkt życia; zurzeit ist die Familie ihr Lebensmittelpunkt obecnie rodzina jest centralną sferą jej życia
Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zögern, Glas, getrennt, wütend, Zeppelin, szklany, womit, anstellen, Müllvermeidung, anschluss, Wüste, aufnehmen, bedürftig, Spielsucht, drehen, bariera, ablaufen, nur, verbieten, nagrywać, pünktlich, Ehepaar, Tafel, Selbstvertrauen, Geflügel, Aussagen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków