•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Rückbesinnung die (nur Singular) wydobycie z zapomnienia, zwrot; Rückbesinnung auf traditionelle Werte zwrot ku tradycyjnym wartościom
2. Redewendung die (PL die Redewendungen) zwrot, wyrażenie językowe
3. Umschwung der (PL die Umschwung) nagła zmiana, zwrot, przełom, sport kołowrót, szwajc. przylegający teren
4. Rückerstattung die (PL die Rückerstattungen) zwrot, refundacja
5. Rückgabe die (PL die Rückgaben) zwrot, oddanie
6. Rücksendung die (PL die Rücksendungen) zwrot, odesłanie
7. Wiedergabe die (PL die Wiedergaben) zwrot, oddanie, odtworzenie, reprodukcja
8. Hinwendung die (PL die Hinwendungen) zwrot (ku czemuś)
9. Rückzahlung die (PL die Rückzahlungen) zwrot, spłata
10. Erstattung die (PL die Erstattungen) zwrot, zwrócenie des Kaufpreises ceny zakupu; die Erstattung der Anzeige złożenie doniesienia; die Erstattung des Berichts zdanie sprawozdania
11. Retoure die (PL die Retouren) ekon. zwrot
12. Wendung die (PL die Wendungen) skręt, przełom, obrót, zmiana, zakręt, jęz. zwrot; die Ereignisse nahmen eine unerwartete Wendung wydarzenia przyjęły nieoczekiwany obrót; eine Wendung zum Guten/Schlechten nehmen zmieniać się na lepsze/gorsze; eine Wendung des Kopfes obrót głową; eine Wendung nach rechts/um 180 Grad zwrot na prawo/o 180 stopni; eine umgangssprachliche Wendung jęz. potoczny zwrot
13. Schwenk der (PL die Schwenks/Schwenke) ujęcie, zwrot
14. Vergütung die (PL die Vergütungen) wynagrodzenie, zwrot, odszkodowanie, tech. warstwa odblaskowa
15. Wende die (PL die Wenden) obrót, zwrot, przełom, przemiana, sport nawrót, salto w przód; Wende des Jahrhunderts przełom wieku; an der Wende des 18. Jahrhunderts/zum 19. Jahrhundert na przełomie XVIII i XIX wieku; eine Wende zum Besseren przemiana na lepsze
16. Auslagenerstattung die (PL die Auslagenerstattungen) zwrot wydatków, zwrot kosztów
17. Aufwandsentschädigung die (PL die Aufwandsentschädigungen) zwrot wydatków, zwrot poniesionych kosztów
18. Aufwendungsersatz der (nur Singular) zwrot nakładów, zwrot kosztów
19. Aufwendungsersatzanspruch der (PL die Aufwendungsersatzansprüche) prawn. roszczenie o zwrot nakładów, roszczenie o zwrot kosztów
20. Heimfall der (nur Singular) prawn. spadek bezdziedziczny, zwrot majątku dzierżawionego
21. Lastschriftrückgabe die (PL die Lastschriftrückgaben) zwrot obciążenia
22. rechtsum przysłówek mil. w prawo zwrot
23. Steuererstattung die (PL die Steuererstattungen) zwrot podatku
24. Spesenerstattung die (nur Singular) zwrot kosztów
25. Rechtswendung die (PL die Rechtswendungen) zwrot w prawo
26. plötzlich przymiotnik, przysłówek nagły, niespodziewany, nagle; ein plötzlicher Temperatursturz nagły spadek temperatury; eine plötzliche Wende niespodziewany zwrot
27. Höflichkeitsfloskel die (PL die Höflichkeitsfloskeln) zwrot grzecznościowy
28. Auslagenersatz der (nur Singular) zwrot poniesionych wydatków
29. Redensart die (PL die Redensarten) utarty zwrot
30. Steuervergütung die (PL die Steuervergütungen) zwrot podatku

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu