SŁOWNIK DEPL.PL
abkommen czasownik kommt ab, kam ab, ist abgekommen oddalać się, wychodzić z mody, zwalniać się; vom Wege abkommen zbłądzić; vom Thema abkommen odbiegać od tematu
Abkommen das (PL die Abkommen) układ, umowa
Fahrbahn die (PL die Fahrbahnen) mot. jezdnia; von der Fahrbahn abkommen zejść z jezdni
Thema das (PL die Themen oder die Themata) temat; das Thema aufgreifen podejmować temat; vom Thema abschweifen/abkommen odbiegać od tematu; das Thema wechseln zmieniać temat; das gehört nicht zum Thema to nie należy do tematu; das Thema einer Fuge muz. temat fugi
Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Rozaniec, Lagerungen, Beitrage, Programistka, walizka, Regelhaftigkeit, Rückantwort, bronic, Die Reinigung, Dofinansować, Lotsenboot, ausfuhren, Augenklinik, Eingesammelt, Entscheidend, Aussätizge, sprawiać wrażenie, Interesować sie, OPLACALNY, Odpływ, Fon, Hinweisen, Fasolka szparagowa, Lagerhaus, SCHRAUBE, Glätten

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków