Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 05-09 11:32

Haseł: 67815
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Fest das (PL die Feste) uroczystość, święto; frohes Fest! wesołych świąt!; ein rauschendes Fest huczna uroczystość; ein großes Fest wielka uroczystość/wielkie święto
2. fest przymiotnik, przysłówek stały, trwały, na stałe, trwale; festes Land stały ląd; fest angestellt zatrudniony na stałe; fest gegründet mocno ugruntowany
3. festschrauben czasownik schraubt fest, schraubte fest, hat festgeschraubt przykręcać, zakręcać
4. festschreiben czasownik schreibt fest, schrieb fest, hat festgeschrieben spisywać, ustanawiać pisemnie
5. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
6. festsitzen czasownik sitzt fest, saß fest, hat festgesessen mocno siedzieć, trzymać się, utknąć w miejscu, grzęznąć, osiadać na mieliźnie
7. feststecken czasownik steckt fest, stak/steckte fest, hat festgesteckt przypinać, wpinać, wtykać, fiksować, utykać, być unieruchomionym
8. feststehen czasownik steht fest, stand fest, hat festgestanden być pewnym, mocno stać na nogach
9. feststellen czasownik stellt fest, stellte fest, hat festgestellt unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
10. festziehen czasownik zieht fest, zog fest, hat festgezogen zaciskać, ściągać (węzeł)
11. festnageln czasownik nagelt fest, nagelte fest, hat festgenagelt przybijać gwoździami; jemanden auf etwas (AKK) festnageln pot. zmuszać kogoś do czegoś
12. festbeißen czasownik beißt fest, biss fest, hat festgebissen wgryzać się in/an jemandem/etwas w kogoś/coś; sich an etwas (DAT) festbeißen przen. być czymś pochłoniętym
13. festbinden czasownik bindet fest, band fest, hat festgebunden związywać, przywiązywać
14. festfahren czasownik fährt fest, fuhr fest, ist festgefahren grzęznąć im Schnee w śniegu
15. festhalten czasownik hält fest, hielt fest, hat festgehalten mocno trzymać; sich festhalten trzymać się; in Gedächtnis festhalten zachować w pamięci; in Schrift/schriftlich festhalten zapisywać, notować
16. festlegen czasownik legt fest, legte fest, hat festgelegt ustalać, określać, lokować pieniądze; sich auf etwas festlegen związywać się z czymś
17. festmachen czasownik macht fest, machte fest, hat festgemacht przymocowywać, ustalać; einen Termin festmachen ustalać termin
18. festnehmen czasownik nimmt fest, nahm fest, hat festgenommen aresztować, zatrzymać; einen Verbrecher festnehmen aresztować/zatrzymać przestępcę; den Täter vorläufig festnehmen tymczasowo aresztować sprawcę
19. vergnügen czasownik vergnügt, vergnügte, hat vergnügt bawić; sich auf dem Fest vergnügen bawić się podczas uroczystości; ihre Betroffenheit schien ihn zu vergnügen jej konsternacja zdawała się go bawić; sich mit etwas vergnügen rozkoszować się czymś
20. entschlossen przymiotnik zdecydowany, zdeterminowany; fest entschlossen sein, etwas zu tun być zdeterminowanym coś zrobić
21. feiern czasownik feiert, feierte, hat gefeiert świętować, obchodzić ein Fest uroczystość, organizować eine Party imprezę, czcić, uroczyście przyjmować, owacyjnie witać den Siger/einen Politiker zwycięzcę/polityka
22. angestellt przymiotnik zatrudniony; fest angestellt zatrudniony na stałe, etatowy; forma Partizip Perfekt czasownika anstellen

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A