SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Firma die (PL die Firmen) firma, przedsiębiorstwo; eine Firma gründen/führen zakładać/prowadzić firmę; in einer Firma arbeiten pracować w firmie; eine führende/erloschene/ eingetragene Firma wiodąca/zlikwidowana/ wpisana do rejestru firma
dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
liieren czasownik liiert, liierte, hat liiert wiązać się ściśle, łączyć się, nawiązywać romans; sich mit einer Firma liieren współpracować blisko z firmą
kündigen czasownik kündigt, kündigte, hat gekündigt wypowiadać, wymawiać; seine Stellung kündigen wypowiedzieć pracę; die Firma hat ihm gekündigt firma wypowiedziała mu pracę
heruntergekommen przymiotnik pej. zaniedbany, zmizerniały, zniszczony, obdarty; eine heruntergekommene Firma podupadła firma; die Familie war heruntergekommen rodzina była zaniedbana/obdarta; forma Partizip Perfekt czasownika herunterkommen
Büro das (PL die Büros) biuro; das Büro eines Anwalts biuro adwokata; ins Büro gehen iść do biura; ich arbeite in einem Büro pracuję w biurze; die Firma unterhält Büros in verschiedenen Städten firma utrzymuje biura w różnych miastach
betreiben czasownik betreibt, betrieb, hat betrieben uprawiać, zajmować się, trudnić się etwas czymś; ein Geschäft/eine Firma betreiben prowadzić interes/firmę; ein Gewerbe betreiben prowadzić działalność gospodarczą; elektrisch betrieben werden tech. być napędzanym elektrycznie; auf jemandes Betreiben hin za czyjąś namową;
wackeln czasownik wackelt, wackelte, hat gewackelt chwiać się, kiwać się, kołysać się; der Zahn wackelt ząb się rusza; die Firma wackelt firmie grozi plajta
Auftrag der (PL die Aufträge) zlecenie, zamówienie, polecenie, nałożenie, misja; einen Auftrag vergeben zlecać; wichtiger/eiliger Auftrag ważne/nagłe zlecenie; im Auftrag von jemandem na czyjeś zlecenie; er kam im Auftrag seiner Firma przybył z polecania swojej firmy; öffentlicher Auftrag zamówienie publiczne; Kündigung/Widerruf des Auftrags wypowiedzenie/odwołanie zlecenia; ein Auftrag in Höhe von 2 Millionen zamówienie w wysokości 2 milionów; etwas in Auftrag geben zamawiać coś; der gesellschaftliche Auftrag der Partei społeczna misja partii; der Pinsel ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag der Farbe pędzel umożliwia równomierne nałożenie farby
Unternehmen das (PL die Unternehmen) przedsiębiorstwo, firma, przedsięwzięcie, podmiot gospodarczy; ein Unternehmen gründen/liquidieren zakładać/likwidować przedsiębiorstwo; ein mittleres Unternehmen przedsiębiorstwo średnie, firma średnia; ein privates Unternehmen przedsiębiorstwo prywatne, firma prywatna
Geschäftshaus das (PL die Geschäftshäuser) dom handlowy, firma
Geschäft das (PL die Geschäfte) interes, biznes, firma, sprawa, transakcja, sklep; mit jemandem ein Geschäft abschließen zawierać z kimś transakcję, pot. ubijać z kimś interes; mit jemandem Geschäfte machen robić z kimś interesy; das Geschäft blüht interes kwitnie; ein Geschäft führen prowadzić sklep, prowadzić firmę (handlową, rzemieślniczą)
Abrissfirma die (PL die Abrissfirmen) firma wyburzeniowa, firma rozbiórkowa
Partyservice der (PL die Partyservices) firma cateringowa
Fachfirma die (PL die Fachfirmen) specjalistyczna firma
Mitgliedsfirma die (PL die Mitgliedsfirmen) firma członkowska
haften czasownik haftet, haftete, hat gehaftet przylegać, trzymać się, być przyczepionym, być przyklejonym an/auf etwas (DAT) do czegoś/na czymś, prawn. odpowiadać, ręczyć, poręczać; für etwas haften ręczyć za coś; das Pflaster haftete nicht auf der feuchten Haut plaster nie trzymał się na wilgotnej skórze; Eltern haften für ihre Kinder rodzice odpowiadają za swoje dzieci; wir haften nicht für Ihre Garderobe nie odpowiadamy za Państwa garderobę; die Transportfirma haftet für Beschädigungen firma transportowa odpowiada za uszkodzenia; ein persönlich haftender Gesellschafter udziałowiec ponoszący osobistą odpowiedzialność; jemandem dafür haften, dass... zaręczać komuś, że...
Maklerfirma die (PL die Maklerfirmen) firma maklerska
Computergeschäft das (PL die Computergeschäfte) firma komputerowa, sklep komputerowy
Familienbetrieb der (PL die Familienbetriebe) przedsiębiorstwo rodzinne, firma rodzinna
Versandunternehmen das (PL die Versandunternehmen) firma wysyłkowa
Beratungsfirma die (PL die Beratungsfirmen) firma konsultingowa
Briefkastenfirma die (PL die Briefkastenfirmen) fikcyjna firma
firmieren czasownik firmiert, firmierte, hat firmiert nosić nazwę, działać na określonych zasadach (firma)
Systemhaus das (PL die Systemhäuser) firma informatyczna oferująca zarówno rozwiązania sprzętowe, jak i oprogramowanie
Bekleidungsfirma die (PL die Bekleidungsfirmen) firma odzieżowa
Softwarefirma die (PL die Softwarefirmen) firma produkujaca oprogramowanie
Baufirma die (PL die Baufirmen) firma budowlana
Baugeschäft das (PL die Baugeschäfte) firma budowlana
Blindbewerbung die (PL die Blindbewerbungen) przen. aplikowanie bez wiedzy, czy firma poszukuje nowych pracowników

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Stunde, barwnik, zieh, ebenbürtig, Verweildauer, resignativ, Ermüdung, andauern, Fäden, stypendium, sens, Falz, studia doktoranckie, niedogodność, campus, hexen, tak samo, lektura, sprawdzian, legitymacja szkolna, Windpocken, sala gimnastyczna, dzwonienie, ścieżka, należy, uzgodnienia

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 29-04-2024 23:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków