SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Anemone - zawilec
Forsythie - forsycja
Frühjahrstagundnachtgleiche - równonoc wiosenna
Frühling - wiosna
Hyazinthe - hiacynt
Kätzchen - bazia
keimen - kiełkować
Knospe - pąk, pączek
Krokus - krokus
Narzisse - narcyz
Schlüsselblume - pierwiosnek
Schneeglöckchen - przebiśnieg
sprießen - wschodzić, wypuszczać pędy
Tulpe - tulipan
Vorfrühling - przedwiośnie

 
Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb, tech. głowica; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
Pro-Kopf-Einkommen das (PL die Pro-Kopf-Einkommen) dochód na głowę
zermartern czasownik zermartert, zermarterte, hat zermartert wytężać seinen Kopf umysł; sich (DAT) den Kopf über etwas łamać sobie głowę nad czymś
Kragen der (PL die Kragen/austr. szwajc. płd-niem. Krägen) kołnierz, kołnierzyk; ihm platzte der Kragen pot. krew go zalała; sich um Kopf und Kragen reden wpaść w kłopoty z powodu gadulstwa; Kopf und Kragen kosten przen. być bardzo ryzykownym (np. dla czyjejś kariery)
streifen czasownik streift, streifte, hat gestreift muskać, potrącać, lekko dotykać, drasnąć, ocierać się, malować w prążki; den Ring auf den Finger streifen wsuwać obrączkę na palec; durch Felder, Wiesen und Wälder streifen wędrować przez pola, łąki i lasy; ein Hemd über den Kopf streifen wciągać przez głowę koszulę; sich (DAT) die Kapuze über den Kopf streifen naciągać kaptur na głowę
Nagel der (PL die Nägel) gwóźdź, paznokieć; einen Nagel einschlagen wbijać gwóźdź; ein Nagel zu jemandes Sarg sein przen. być gwoździem do czyjejś trumny; sich (DAT) etwas unter den Nagel reißen przen. położyć rękę na czymś, zagarnąć coś; mit etwas den Nagel auf den Kopf treffen przen. trafić z czymś w dziesiątkę; eingewachsener Nagel wrośnięty paznokieć; brüchige Nägel łamliwe paznokcie; an den Nägeln kauen obgryzać paznokcie
Salat der (PL die Salate) bot. sałata, gastr. sałatka; grüner Salat sałata (głowiasta); ein Kopf Salat główka sałaty; römischer Salat sałata rzymska; bunter Salat kolorowa sałatka; da haben wir den Salat! pot. masz babo placek!, ładny pasztet!
verdrehen czasownik verdreht, verdrehte, hat verdreht wykręcać, przekręcać; die Wahrheit verdrehen przekręcać prawdę; jemandem den Kopf verdrehen zawrócić komuś w głowie
Gebet das (PL die Gebete) rel. modlitwa, pacierz; ein Gebet sprechen/verrichten odmawiać modlitwę; ihr Gebet wurde erhört jej modlitwa została wysłuchana; den Kopf zum Gebet neigen skłaniać głowę do modlitwy; das Gebet des Herrn Modlitwa Pańska; Allgemeines Gebet modlitwa powszechna
weh przymiotnik bolesny; jemandem weh tun sprawiać komuś ból; der Kopf tut mir weh boli mnie głowa; es ist mir weh ums Herz smutno mi na duszy; oh weh! ojej!
Brett das (PL die Bretter) deska, półka, taca, szachownica; ein Brett vor dem Kopf haben pot. być tępym, nic nie pojmować; Bretter także deski, scena
vernagelt przymiotnik zagwożdżony, pot. tępy; ein vernagelter Kopf zakuty łeb
heben czasownik hebt, hob, hat gehoben podnosić, podwyższać, zwiększać; den Kopf heben podnosić głowę; ein Kind zum Fenster heben podnosić dziecko do okna; sich in die Luft heben wznosić się w powietrze; den Wert heben podwyższać wartość; die Augen heben podnosić wzrok; eine Tür aus den Angeln heben wyjmować drzwi z zawiasów; einen Schatz heben wydobywać skarb; die Stimmung heben poprawiać nastrój
Dach das (PL die Dächer) dach; ein steiles/flaches Dach spadzisty/płaski dach; das Dach mit Ziegeln decken kryć dach dachówkami; ein Dach über dem Kopf haben pot. mieć dach nad głową; das Dach der Welt przen. dach świata (o Tybecie); mit jemandem unter einem Dach wohnen mieszkać z kimś pod jednym dachem; unterm Dach wohnen mieszkać pod dachem/na poddaszu
beugen czasownik beugt, beugte, hat gebeugt zginać, schylać, jęz. odmieniać, deklinować, koniugować; den Kopf / das Knie beugen pochylać głowę / zginać kolano; das Recht beugen naginać prawo; sich beugen pochylać się; sich über etwas beugen pochylać się nad czymś
Beule die (PL die Beulen) guz, wgięcie, wgniecenie; sich eine Beule holen nabić sobie guza; eine Beule am Kopf guz na głowie; die Beule in der Hose pot. wybrzuszenie w kroku spodni (męskich)
zurückwenden czasownik wendet zurück, wandte/wendete zurück, hat zurückgewandt/zurückgewendet odwracać z powrotem, odwracać w poprzednim kierunku den Blick spojrzenie, odwracać do tyłu; er wandte sich ins Zimmer zurück zawrócił do pokoju; sie wandte den Kopf zurück odwróciła głowę do tyłu
durchstoßen czasownik durchstößt, durchstieß, hat durchstoßen przebijać, przełamywać; bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe podczas wypadku przebiła głową szybę; das Flugzeug hat die Wolkendecke durchstoßen samolot wzbił się ponad chmury; die Division hat die feindlichen Linien durchstoßen dywizja przełamała linię wroga; stößt durch, stieß durch, hat durchgestoßen przedzierać się bis zu etwas do czegoś; eine Stange durch etwas durchstoßen przekłuwać coś prętem
zusammenschlagen czasownik schlägt zusammen, schlug zusammen, hat zusammengeschlagen uderzać o siebie, dotkliwie pobić, rozbijać, tłuc, potrzaskać; die Hacken zusammenschlagen trzasnąć obcasami; das Tischtuch zusammenschlagen składać obrus; die Hände über dem Kopf zusammenschlagen załamywać ręce; ein Gestell zusammenschlagen zbijać rusztowanie
Hals der (PL die Hälse) szyja, kark, gardło; ein schlanker/kurzer/langer Hals szczupła/krótka/długa szyja; jemandem um den Hals fallen rzucać się komuś na szyję; bis an den Hals/bis zum Hals im Wasser stehen stać po szyję w wodzie; sich (DAT) den Hals brechen skręcić kark; Hals über Kopf pot. na łeb na szyję, na łapu-capu; bis an den Hals in Schulden stecken tkwić po uszy w długach; jemandem auf dem Halse sitzen przen. siedzieć komuś na karku; Schmerzen im Hals ból gardła; aus vollem Halse schreien/lachen pot. wrzeszczeć/śmiać się na całe gardło; den Hals kosten przen. być bardzo ryzykownym (np. dla czyjejś kariery)
hängen lassen czasownik lässt hängen, ließ hängen, hat hängen gelassen zwieszać, opuszczać; den Kopf hängen spuszczać głowę
nicken czasownik nickt, nickte, hat genickt kiwać; mit dem Kopf nicken kiwać głową
durchschießen czasownik schießt durch, schoss durch, hat durchgeschossen strzelać przez coś; durchschießt, durchschoss, hat durchschossen przestrzelić, interliniować, interfoliować, przemknąć, przelecieć der Kopf des Toten war von mehreren Kugeln durchschossen głowa zabitego była przestrzelona wieloma kulami; plötzlich durchschoss sie ein Gedanke nagle przemknęła jej myśl
gedankenleer przymiotnik, przysłówek bezmyślny, ograniczony duchowo, bezmyślnie; mein Kopf ist gedankenleer przen. mam pustkę w głowie
pro przyimek +AKK dla, od, na; pro Person od osoby; pro Kopf na głowę; pro Stück za sztukę; pro Monat miesięcznie
verliebt przymiotnik zakochany; verliebt sein być zakochanym; Hals über Kopf verliebt sein pot. być zakochanym po uszy
herausstecken czasownik steckt heraus, steckte heraus, hat herausgesteckt wystawiać, wysuwać den Kopf głowę
brummen czasownik brummt, brummte, hat gebrummt mruczeć, warczeć, ryczeć, bzyczeć, buczeć, nucić, fałszować, mamrotać, bąknąć, pot. siedzieć w mamrze; vor sich (AKK) hin brummen mamrotać pod nosem; in den Bart brummen mamrotać pod nosem; der Bär brummt niedźwiedź ryczy; mir brummt der Schädel/Kopf przen. huczy mi w głowie; das Brummen der Motoren pomruk silników; eine Hummel brummt durch das Zimmer trzmiel bzyczy przez pokój; er brummte, er habe keine Lust bąknął, że nie ma ochoty; die Wirtschaft brummt pot. gospodarka przeżywa rozkwit
kopfrechnen czasownik rechnet kopf, rechnete kopf, hat kopfgerechnet liczyć w pamięci
kopfstehen czasownik steht kopf, stand kopf, hat/austr. ist kopfgestanden stać na głowie, pot. być zaskoczonym

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
arbeitssuchend, Spezialist, ukrywać, Rückabwicklung, kryć, staubig, Baumarkt, prawidłowy, szkocki, zwölf, Sportler, kibic, überlesen, Kino, szkodnik, samotny, Aussehen, miot, nogi, bewohnt, kilka razy, emsig, filar, pomiar, service, mieście

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków