SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

Post die (nur Singular) poczta (przesyłka, przesyłki), korespondencja; (PL die Posten, mst Sg) poczta (placówka); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena; Geld auf der Post einzahlen wpłacać pieniądze na poczcie; die Post öffnen/durchsehen otwierać/przeglądać pocztę; stille Post głuchy telefon (zabawa)
retweeten czasownik retweetet, retweetete, hat retweetet infor. retweetować, podawać dalej na Twitterze; ein 1 000-mal retweeteter Post post retweetowany tysiąc razy
gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
durch przyimek + AKK przez, poprzez; durch eine Straße/die Tür gehen przechodzić przez ulicę/drzwi; etwas durch ein Sieb gießen przesiewać coś przez sito; durch die Nase atmen oddychać przez nos; etwas durch die Post schicken wysyłać coś pocztą; etwas durch das Los entscheiden decydować o czymś poprzez losowanie; durch Argumente überzeugen przekonywać argumentami; durch Ausdauer sein Ziel erreichen osiągać swój cel wytrwałością; vier durch zwei ist zwei cztery przez dwa równa się dwa; das Haus wurde durch Bomben zerstört dom został zniszczony przez bomby; durch Zufall przez przypadek; durch den ganzen Tag przez cały dzień; kann ich bitte durch? czy mogę przejść?
bei przyimek + DAT u, przy, koło; bei uns u nas; bei Tage za dnia; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; bei Berlin pod Berlinem; bei Gefahr w razie niebezpieczeństwa
Fastenzeit die (PL die Fastenzeiten) rel. okres postu, Wielki Post
Fasten das (nur Singular) rel. post; strenges Fasten post ścisły; das Fasten brechen złamać post; sich (AKK) an das Fasten halten przestrzegać postu
posten czasownik postet, postete, hat gepostet infor. pisać post, robić wpis, szwajc. robić zakupy, kupować
intervallfasten czasownik fastet intervall, fastete intervall, hat intervallgefastet stosować post przerywany
Intervallfasten das (nur Singular) post przerywany

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
obowiązek, czynność, scherzhaft, Weltabgeschiedenheit, wiatru, Bibliotheksausweis, verkleinern, weltabgeschieden, extrovertiert, herrichten, Studienanfänger, natchnienie, verdrehen, jakiegoś, Gott, Assoziation, geistig, zwycięzca, zoffen, separacja, Organ, standrechtlich, tornado, Rattenplage, świecący, Schützenverein

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków