SŁOWNIK DEPL.PL
Haft die (nur Singular) areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
Arrest der (PL die Arreste) areszt
Karzer der (PL die Karzer) hist. karcer, areszt
Gewahrsam der (nur Singular) przechowanie, areszt, więzienie; etwas in Gewahrsam nehmen brać coś na przechowanie; jemanden in Gewahrsam setzen zamykać kogoś w areszcie
Sicherheitsverwahrung die (PL die Sicherheitsverwahrungen) pozbawienie wolności ze względów bezpieczeństwa publicznego, areszt prewencyjny, areszt ochronny
Stubenarrest der (nur Singular) pot. areszt domowy
Vorbeugungshaft die (nur Singular) prawn. areszt prewencyjny
Schubhaft die (nur Singular) austr. areszt deportacyjny
Schutzgewahrsam der (nur Singular) prawn. areszt ochronny
Schutzhaft die (nur Singular) areszt prewencyjny
Abschiebehaft die (nur Singular) areszt deportacyjny
Abschiebungshaft die (nur Singular) areszt deportacyjny
Einzelhaft die (nur Singular) areszt odosobniony, izolatka, karcer
Beugehaft die (nur Singular) areszt w celu przymuszenia do zeznań
U-Haft skrót od Untersuchungshaft areszt śledczy
Beschlagnahme die (PL die Beschlagnahmen) konfiskata, rekwizycja, sądowe zajęcie, areszt
beschlagnahmen czasownik beschlagnahmt, beschlagnahmte, hat beschlagnahmt konfiskować, rekwirować, kłaść areszt
Konfination die (PL die Konfinationen) dawn. konfinacja, zesłanie, areszt domowy
Ordnungshaft die (nur Singular) areszt za zakłócanie porządku
Hausarrest der (PL die Hausarreste) areszt domowy
Isolationshaft die (nur Singular) ścisły areszt
Untersuchungshaft die (nur Singular) areszt śledczy


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Ängstlichkeit, rozrywka, fleckig, pomyśleć, Adler, Zügel, übertreten, Flugobjekt, schrecken, resistent, Verfolgung, geformt, Kriebelmücke, verschneiden, verschneit, przewiezienie, Güter, hatten, wiercić, zaopatrzenie, statek pasażerski, halbtransparent, pchać, masowiec, przepychaczka, statek handlowy

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków