SŁOWNIK DEPL.PL
Lauf der (PL die Läufe) także sport bieg, bieżnik, lufa, muz. pasaż; Lauf der Ereignisse bieg wypadków; Lauf des Flusses bieg rzeki; im Laufe/Lauf der Jahre/Zeit z biegiem lat/czasu; im Lauf des Tages w ciągu dnia; einer Sache (DAT) freien Lauf lassen dać upust czemuś
Laufschritt die (PL die Laufschritten) sport, mil. szybki krok, bieg
Freilauf der (PL die Freiläufe) tech. bieg jałowy, bieg wolny
Gang der (PL die Gänge) chód, krok, mot. bieg, korytarz, przejście; im Gange w toku; langsamer Gang wolny krok; der erste/zweite Gang pierwsze/drugie danie; etwas in Gang bringen ruszać coś z miejsca, uruchamiać coś, nadawać czemuś bieg; die (PL die Gangs) gang, banda
Geländelauf der (PL die Geländeläufe) bieg na przełaj
Skilanglauf der (nur Singular) sport bieg narciarski, biegi narciarskie
schalten czasownik schaltet, schaltete, hat geschaltet przełączać, włączać bieg, pot. rządzić, kapować
Endlauf der (PL die Endläufe) sport bieg finałowy
Volkslauf der (PL die Volksläufe) sport bieg masowy
Gesundheitslauf der (PL die Gesundheitsläufe) bieg dla zdrowia
Waldlauf der (PL die Waldläufe) bieg przełajowy
Querfeldeinlauf der (PL die Querfeldeinläufe) bieg na przełaj
Weitergang der (nur Singular) dalszy bieg, dalszy rozwój
Fluss der (PL die Flüsse) rzeka; Fluss der Gedanken przen. tok myśli; Fluss der Rede przen. potok słów; Fluss der Gespräche przen. bieg rozmowy
Gedankenfluss der (nur Singular) bieg myśli, tok myślenia
laufen czasownik läuft, lief, ist gelaufen biec, biegać, biegnąć, pędzić, ganiać, gnać, chodzić, pot. lecieć, tech. iść, pracować; Ski laufen jeździć na nartach; das Laufen bieganie, bieg; er musste laufen, um den Bus noch zu bekommen musiał biec, żeby zdążyć na autobus; ein neuer Film läuft im Kino nowy film leci w kinie; wir sind 20 km gelaufen przeszliśmy 20 km; das Kind läuft schon dziecko już chodzi; das kleine Stück können wir doch laufen kawałek możemy przejść pieszo
Rücklauf der (nur Singular) bieg wsteczny, odrzut
Versuchslauf der (PL die Versuchsläufe) bieg próbny
rollen czasownik rollt, rollte, ist gerollt toczyć się; (hat gerollt) zwijać, rolować; etwas ins Rollen bringen pot. rozpoczynać coś, zapoczątkowywać coś, puszczać coś w ruch, nadawać czemuś bieg, wywoływać coś
Unterlauf der (PL die Unterläufe) dolny bieg rzeki, infor. niedomiar
Leerlauf der (PL die Leerläufe) bieg jałowy
Spießrutenlauf der (nur Singular) przen. bieg przez rózgi
Langlauf der (PL die Langläufe) bieg długodystansowy
Abfahrtslauf der (PL die Abfahrtsläufe) bieg zjazdowy
Rückwärtsgang der (PL die Rückwärtsgänge) bieg wsteczny
Rückwertsgang der (PL die Rückwertsgänge) mot. bieg wsteczny
Mittelstreckenlauf der (PL die Mittelstreckenläufe) sport bieg na średnim dystansie
Schnellgang der (PL die Schnellgänge) wysoki bieg
Langstreckenlauf der (PL die Langstreckenläufe) bieg długodystansowy
Flucht die (nur Singular) ucieczka; die Flucht ergreifen rzucić się do ucieczki; auf der Flucht sein uciekać; Flucht der Jahre szybki bieg lat; jemanden in die Flucht schlagen zmuszać kogoś do ucieczki; (PL die Fluchten) rząd pokoi, amfilada, archit. lico


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
Falschheit, Fehler, erachten, korozja, las, kit, beczka, aufgeteilt, Grimasse, Bewerbungsbrief, Hamatom, dzierzawa, auflisten, Kurzwort, gerecht, Khanat, polowie, ubertrag, Artischocken, równoległy, nominal, Abschlag, ostermontag, rynna, Ruhekissen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków