SŁOWNIK DEPL.PL
Gebäude das (PL die Gebäude) budynek, budowla, gmach
Leichenschauhaus das (PL die Leichenschauhäuser) budynek, w którym dokonuje się identyfikacji zwłok
Bau der (PL die Bauten) budowla, budynek; (nur Singular) budowanie, budowa, plac budowy; im Bau sein być w budowie
Gründerzeithaus das (PL die Gründerzeithäuser) budynek z okresu grynderskiego, budynek w stylu grynderskim
Nachbargebäude das (PL die Nachbargebäude) budynek sąsiedni, budynek sąsiadujący
Stadthaus das (PL die Stadthäuser) budynek w mieście, ratusz, budynek mieszczący urząd miasta
Schalthaus das (PL die Schalthäuser) tech. budynek rozdzielni, rozdzielnia
Vordergebäude das (PL die Vordergebäude) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
Vorderhaus das (PL die Vorderhäuser) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
Universitätsgebäude das (PL die Universitätsgebäude) gmach uniwersytetu, budynek uniwersytetu
Zweckbau der (PL die Zweckbauten) budynek użytkowy
Rohbau der (PL die Rohbauten) budynek w stanie surowym; (nur Singular) stan surowy
Interimsbau der (PL die Interimsbauten) budynek tymczasowy, budowla tymczasowa
Verwaltungsgebäude das (PL die Verwaltungsgebäude) budynek administracyjny
Reihenhaus das (PL die Reihenhäuser) dom szeregowy, budynek szeregowy
Post die (nur Singular) poczta (urząd, budynek, przesyłka, przesyłki); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena
Nebengebäude das (PL die Nebengebäude) przybudówka, budynek sąsiedni
richten czasownik richtet, richtete, hat gerichtet kierować, ustawiać, prawn. sądzić; den Blick auf etwas richten kierować na coś wzrok; sich nach etwas richten stosować się do czegoś, dostosowywać się do czegoś, zależeć od czegoś; ein Gebäude richten wznosić budynek
Bürogebäude das (PL die Bürogebäude) budynek biurowy, biurowiec
Hauptgebäude das (PL die Hauptgebäude) budynek główny
öffentlich przymiotnik publiczny, jawny; öffentliche Hand sektor publiczny, administracja publiczna; öffentliche Anleihe pożyczka publiczna; öffentlicher Dienst państwowa służba cywilna; öffentliche Gewalt władza publiczna; öffentliches Unternehmen przedsiębiorstwo publiczne; öffentlicher Auftrag zamówienie publiczne; öffentliche Hand sektor publiczny, administracja publiczna; öffentliches Gebäude budynek publiczny
Schulgebäude das (PL die Schulgebäude) budynek szkolny
Repräsentationsgebäude das (PL die Repräsentationsgebäude) budynek reprezentacyjny
Stationsgebäude das (PL die Stationsgebäude) budynek stacyjny
Wohnbau der (PL die Wohnbauten) budynek mieszkalny
Wohngebäude das (PL die Wohngebäude) budynek mieszkalny
Sandsteingebäude das (PL die Sandsteingebäude) budynek z piaskowca, budowla z piaskowca
Fertigbau der (PL die Fertigbauten) budynek z prefabrykatów; (nur Singular) budownictwo z prefabrykatów
Gemeindehaus das (PL die Gemeindehäuser) budynek gminy, dom parafialny
Plattenbau der (PL die Plattenbauten) budynek z wielkiej płyty


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
GEHOLFEN, Inteligenzquotient, teza, Dauerzustand, Montagewerk, Roden, Blattsalat, SCHWACHEN, Datenschutzbeauftragte, Beisetzung, Schnapper, spostrzeżenie, Schmalz, EIGENTUMLICHKEIT, Notunterkünfte, Odkurzacz, Hund, RÜCKGABERECHT, Derartig, Besteigung, Raum, REGIERT, Jederzeit, Ostlich, trafnie, ERAchtens

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków