•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Gebäude das (PL die Gebäude) budynek, budowla, gmach
2. Leichenschauhaus das (PL die Leichenschauhäuser) budynek, w którym dokonuje się identyfikacji zwłok
3. Bau der (PL die Bauten) budowla, budynek; (nur Singular) budowanie, budowa, plac budowy; im Bau sein być w budowie
4. Nachbargebäude das (PL die Nachbargebäude) budynek sąsiedni, budynek sąsiadujący
5. Stadthaus das (PL die Stadthäuser) budynek w mieście, ratusz, budynek mieszczący urząd miasta
6. Schalthaus das (PL die Schalthäuser) tech. budynek rozdzielni, rozdzielnia
7. Vordergebäude das (PL die Vordergebäude) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
8. Vorderhaus das (PL die Vorderhäuser) budynek frontowy, front, część budynku od strony ulicy
9. Universitätsgebäude das (PL die Universitätsgebäude) gmach uniwersytetu, budynek uniwersytetu
10. Zweckbau der (PL die Zweckbauten) budynek użytkowy
11. Rohbau der (PL die Rohbauten) budynek w stanie surowym; (nur Singular) stan surowy
12. Interimsbau der (PL die Interimsbauten) budynek tymczasowy, budowla tymczasowa
13. Verwaltungsgebäude das (PL die Verwaltungsgebäude) budynek administracyjny
14. Reihenhaus das (PL die Reihenhäuser) dom szeregowy, budynek szeregowy
15. Post die (nur Singular) poczta (urząd, budynek, przesyłka, przesyłki); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena
16. Nebengebäude das (PL die Nebengebäude) przybudówka, budynek sąsiedni
17. richten czasownik richtet, richtete, hat gerichtet kierować, ustawiać, prawn. sądzić; den Blick auf etwas richten kierować na coś wzrok; sich an etwas richten stosować się do czegoś; ein Gebäude richten wznosić budynek
18. Bürogebäude das (PL die Bürogebäude) budynek biurowy, biurowiec
19. Hauptgebäude das (PL die Hauptgebäude) budynek główny
20. Schulgebäude das (PL die Schulgebäude) budynek szkolny
21. Repräsentationsgebäude das (PL die Repräsentationsgebäude) budynek reprezentacyjny
22. Stationsgebäude das (PL die Stationsgebäude) budynek stacyjny
23. Wohnbau der (PL die Wohnbauten) budynek mieszkalny
24. Wohngebäude das (PL die Wohngebäude) budynek mieszkalny
25. Sandsteingebäude das (PL die Sandsteingebäude) budynek z piaskowca, budowla z piaskowca
26. Fertigbau der (PL die Fertigbauten) budynek z prefabrykatów; (nur Singular) budownictwo z prefabrykatów
27. Gemeindehaus das (PL die Gemeindehäuser) budynek gminy, dom parafialny
28. Plattenbau der (PL die Plattenbauten) budynek z wielkiej płyty
29. Wirtschaftsgebäude das (PL die Wirtschaftsgebäude) budynek gospodarczy
30. erstellen czasownik erstellt, erstellte, hat erstellt budować, wznosić, sporządzać, wykonywać; ein Gebäude/Wohnungen erstellen wznosić budynek/mieszkania; einen Text/eine Liste/ein Gutachten erstellen sporządzać tekst/listę/ekspertyzę

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu