SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Begegnung die (PL die Begegnungen) spotkanie, sport mecz
Zusammenkunft die (PL die Zusammenkünfte) spotkanie, zebranie
Treffen das (PL die Treffen) spotkanie, trafienie
Meeting das (PL die Meetings) spotkanie, meeting
Forum das (PL die Foren/dawn. Fora) forum, spotkanie
Familientreffen das (PL die Familientreffen) spotkanie rodzinne, zjazd rodzinny, familijne spotkanie
Ort der (PL die Orte) miejsce, miejscowość; öffentlicher Ort miejsce publiczne; vor Ort na miejscu, u źródła; Ort der Handlung miejsce akcji; am rechten Ort na właściwym miejscu; einen neutralen Ort für ein Treffen vorschlagen proponować neutralne miejsce na spotkanie; an den Ort des Verbrechens zurückkehren wracać na miejsce zbrodni; höheren Ortes form. w wyższej instancji
Verabredung die (PL die Verabredungen) umowa, porozumienie, spotkanie
Beisammensein das (nur Singular) przebywanie razem; ein geselliges Beisammensein spotkanie towarzyskie
Arbeitsessen das (PL die Arbeitsessen) spotkanie robocze przy posiłku
Klassentreffen das (PL die Klassentreffen) spotkanie klasowe
Vergleichskampf der (PL die Vergleichskämpfe) sport mecz towarzyski, spotkanie towarzyskie
Bürgergespräch das (PL die Bürgergespräche) spotkanie informacyjne władz publicznych z obywatelami
Kamingespräch das (PL die Kamingespräche) rozmowa przy kominku, kameralne spotkanie w małym gronie
Männerrunde die (PL die Männerrunden) spotkanie w męskim gronie
Wiederbegegnung die (PL die Wiederbegegnungen) ponowne spotkanie
Dichterlesung die (PL die Dichterlesungen) odczyt poezji, spotkanie poetyckie
Gipfeltreffen das (PL die Gipfeltreffen) spotkanie na szczycie
Wiederschauen das (PL die Wiederschauen) ponowne zobaczenie, ponowne spotkanie się; auf Wiederschauen! do zobaczenia!
Wiedersehen das (PL die Wiedersehen) ponowne zobaczenie, ponowne spotkanie się; auf Wiedersehen! do widzenia!
Frühschoppen der (PL die Frühschoppen) spotkanie w lokalu o wczesnej porze dnia
verlegen czasownik verlegt, verlegte, hat verlegt przenosić, przekładać, kłaść, wydawać drukiem; die Premiere verlegen przekładać premierę; ein Kabel verlegen kłaść kabel; przymiotnik zakłopotany, zmieszany; das Treffen auf Montag verlegen przełożyć spotkanie na poniedziałek
Geschäftstreffen das (PL die Geschäftstreffen) spotkanie biznesowe
Kaffeeklatsch der (PL die Kaffeeklatsche) spotkanie przy kawie, plotki przy kawie
Kaffeekränzchen das (PL die Kaffeekränzchen) hist. damskie spotkanie przy kawie
Freundschaftsspiel das (PL die Freundschaftsspiele) sport mecz towarzyski, spotkanie towarzyskie
Krisensitzung die (PL die Krisensitzungen) posiedzenie kryzysowe, spotkanie kryzysowe
zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
treffen, Zuneigung, Flüsterton, zugeben, skondensowane, usypiać, mnożyć się, aufnehmen, gezielt, Verhör, Windrad, erzeugen, Altertum, sprężyna, suszarka, pranie, Aufzeichnung, spulen, Glühbirne, wischen, ośmiornica, natomiast, bleiben, betreffend, porządek, Kollege

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków