cecha - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-03 13:58

  • Haseł: 58325


1. Gepräge das (PL die Gepräge) cecha, znamię, piętno, odcisk
2. Merkmal das (PL die Merkmale) cecha, znak
3. Beschaffenheit die (nur Singular) stan, cecha, gatunek, jakość, właściwość, budowa, konstrukcja, natura; Beschaffenheit des Körpers budowa ciała
4. Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola
5. Attribut das (PL die Attribute) atrybut, cecha, jęz. przydawka
6. Geschlechtsmerkmal das (PL die Geschlechtsmerkmale) cecha płciowa
7. Markenzeichen das (PL die Markenzeichen) cecha charakterystyczna
8. Charaktereigenschaft die (PL die Charaktereigenschaften) cecha charakteru
9. Charakteristikum das (PL die Charakteristika) cecha charakterystyczna
10. Charaktermerkmal das (PL die Charaktermerkmale) cecha charakterystyczna, znak charakterystyczny
11. Charakterzug der (PL die Charakterzüge) cecha charakteru
12. Bezeichnung die (PL die Bezeichnungen) oznaczenie, określenie, cecha, znak, nazwa
13. Kennung die (PL die Kennungen) tech. cecha charakterystyczna, charakterystyka, sygnał rozpoznawczy, znacznik identyfikacyjny, identyfikator
14. Kennzeichen das (PL die Kennzeichen) oznaka, cecha szczególna, znak, znak rozpoznawczy, identyfikator, mot. tablica rejestracyjna (samochodu); besondere Kennzeichen znaki szczególne
15. Kennziffer die (PL die Kennziffern) wskaźnik, liczba znamionowa, mat. wykładnik logarytmu, cecha logarytmu, oznaka
16. Entartung die (PL die Entartungen) wynaturzenie, zwyrodnienie, wypaczenie (jako konkretne przypadki); die Entartungen der Revolution wypaczenia rewolucji; (nur Singular) wynaturzenie, zwyrodnienie (jako cecha); die Entartung der Sitten zwyrodnienie obyczajów
17. Punze die (PL die Punzen) punca, cecha probiercza
18. Eigentümlichkeit die (PL die Eigentümlichkeiten) cecha szczególna, właściwość, osobliwość, specyfika
19. Hauptmerkmal das (PL die Hauptmerkmale) cecha główna
20. Stempel der (PL die Stempel) stempel, pieczęć, pieczątka, piętno, cecha, znak, bot. słupek
21. Persönlichkeitsmerkmal das (PL die Persönlichkeitsmerkmale) cecha osobowości
22. Wesenszug der (PL die Wesenszüge) cecha charakteru, rys charakteru
23. Gemeinsamkeit die (PL die Gemeinsamkeiten) wspólna cecha, wspólnota


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.