•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-06 13:05

  • Haseł: 65715


1. Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
2. Merkmal das (PL die Merkmale) cecha, znak
3. Beschaffenheit die (nur Singular) stan, cecha, gatunek, jakość, właściwość, budowa, konstrukcja, natura; Beschaffenheit des Körpers budowa ciała
4. Attribut das (PL die Attribute) atrybut, cecha, jęz. przydawka
5. Geschlechtsmerkmal das (PL die Geschlechtsmerkmale) cecha płciowa
6. Markenzeichen das (PL die Markenzeichen) cecha charakterystyczna, marka, znak firmowy
7. Charaktereigenschaft die (PL die Charaktereigenschaften) cecha charakteru
8. Charakteristikum das (PL die Charakteristika) cecha charakterystyczna
9. Charaktermerkmal das (PL die Charaktermerkmale) cecha charakterystyczna, znak charakterystyczny
10. Charakterzug der (PL die Charakterzüge) cecha charakteru
11. Bezeichnung die (PL die Bezeichnungen) oznaczenie, określenie, cecha, znak, nazwa
12. Kennung die (PL die Kennungen) tech. cecha charakterystyczna, charakterystyka, sygnał rozpoznawczy, znacznik identyfikacyjny, identyfikator
13. Kennzeichen das (PL die Kennzeichen) oznaka, cecha szczególna, znak, znak rozpoznawczy, identyfikator, mot. tablica rejestracyjna (samochodu); besondere Kennzeichen znaki szczególne
14. Kennziffer die (PL die Kennziffern) wskaźnik, liczba znamionowa, mat. wykładnik logarytmu, cecha logarytmu, oznaka
15. Entartung die (PL die Entartungen) wynaturzenie, zwyrodnienie, wypaczenie (jako konkretne przypadki); die Entartungen der Revolution wypaczenia rewolucji; (nur Singular) wynaturzenie, zwyrodnienie (jako cecha); die Entartung der Sitten zwyrodnienie obyczajów
16. Punze die (PL die Punzen) punca, cecha probiercza
17. Eigentümlichkeit die (PL die Eigentümlichkeiten) cecha szczególna, właściwość, osobliwość, specyfika
18. Hauptmerkmal das (PL die Hauptmerkmale) cecha główna
19. Stempel der (PL die Stempel) stempel, pieczęć, pieczątka, piętno, cecha, znak, bot. słupek
20. Persönlichkeitsmerkmal das (PL die Persönlichkeitsmerkmale) cecha osobowości
21. Wesenszug der (PL die Wesenszüge) cecha charakteru, rys charakteru
22. Gepräge das (PL die Gepräge) piętno, odcisk, cecha, znamię, charakter
23. Gemeinsamkeit die (PL die Gemeinsamkeiten) wspólna cecha, wspólnota

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu