dane - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-11 18:00

  • Haseł: 58325


1. Daten PL dane; technische Daten dane techniczne; Schutz personenbezogener Daten ochrona danych osobowych
2. Stammdaten PL dane stałe, dane referencyjne
3. Verbindungsdaten PL tel. dane połączenia, dane o ruchu połączeń
4. Rufdaten PL dane bilingowe, dane o połączeniach telefonicznych
5. Däne der (PL die Dänen) Duńczyk
6. Kundendaten PL dane klienta
7. untertreiben czasownik untertreibt, untertrieb, hat untertrieben zaniżać (dane), bagatelizować
8. Zeichnungsangabe die (PL die Zeichnungsangaben) oznaczenie na rysunku, dane rysunkowe
9. Betriebsdaten PL ekon. dane operacyjne
10. dynamisch przymiotnik, przysłówek dynamiczny, prężny, dynamicznie, prężnie; dynamische Daten infor. dane dynamiczne; eine sich dynamisch entwickelnde Firma dynamicznie rozwijająca się firma, prężnie rozwijająca się firma
11. vergönnen czasownik vergönnt, vergönnte, hat vergönnt lit. użyczać, pozwalać; es war mir nicht vergönnt mich auszuruhen nie było mi dane odpocząć
12. Zugangsdaten PL infor. dane dostępowe
13. Eckdaten nur PL kluczowe dane, parametry
14. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
15. Input der/das (PL die Inputs) infor. dane wejściowe, przen. wkład, bodziec
16. Personalangaben PL dane personalne
17. Firmierung die (PL die Firmierungen) dane firmy, wizytówka firmy
18. Personalien nur PL dane osobowe, personalia
19. Hochrechnung die (PL die Hochrechnungen, mst PL) szacunkowe dane
20. Binärdaten PL infor. dane binarne
21. Datenschrott der (PL die Datenschrotte) niewykorzystywane dane
22. bescheren czasownik beschert, bescherte, hat beschert obdarowywać (na gwiazdkę); es war ihr nicht beschert nie było jej dane, nie było jej sądzone
23. personenbezogen przymiotnik osobowy; personenbezogene Daten dane osobowe
24. wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
25. Umfragedaten nur PL dane ankietowe
26. exportieren czasownik exportiert, exportierte, hat exportiert eksportować; nach Deutschland exportieren eksportować do Niemiec; Daten exportieren infor. eksportować dane
27. Bankverbindung die (PL die Bankverbindungen) nazwa banku wraz z numerem konta w tym banku, dane konta bankowego
28. einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
29. Fahrzeugdaten PL dane pojazdu, specyfikacja pojazdu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.