•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. werbewirksam przymiotnik, przysłówek skuteczny (o reklamie)
2. durchgreifend przymiotnik skuteczny, energiczny, radykalny, skutecznie, energicznie, radykalnie
3. durchschlagend przymiotnik skuteczny, przekonujący; ein durchschlagender Erfolg olbrzymi sukces
4. wirksam przymiotnik skuteczny, prawn. obowiązujący
5. wirkungsvoll przymiotnik, przysłówek skuteczny, efektywny, skutecznie, efektywnie
6. erfolgreich przymiotnik, przysłówek owocny, skuteczny, z powodzeniem
7. effektiv przymiotnik efektywny, skuteczny
8. schlagkräftig przymiotnik, przysłówek mil. dysponujący siłą uderzeniową, silny, przekonujący, skuteczny, przekonująco, skutecznie
9. tatkräftig przymiotnik, przysłówek energiczny, sprężysty, skuteczny, sprężyście
10. zuverlässig przymiotnik niezawodny, pewny, autentyczny, prawdziwy, wiarygodny, skuteczny, solidny, niezawodnie, pewnie, autentycznie, prawdziwie, wiarygodnie, skutecznie, solidnie; ein zuverlässiger Arbeiter/Freund niezawodny pracownik/przyjaciel, pracownik/przyjaciel, na którym można polegać; ein ausgesprochen zuverlässiges Auto wyjątkowo niezawodne auto; sie arbeitet sehr zuverlässig ona pracuje bardzo solidnie; aus zuverlässiger Quelle z wiarygodnego źródła
11. hochwirksam przymiotnik wysoce skuteczny, silnie działający

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.