SŁOWNIK DEPL.PL
direkt przymiotnik, przysłówek bezpośreni, bezpośrednio, wprost
Rundfunk der (nur Singular) radiofonia, radio; beim Rundfunk arbeiten pracować w radiu; das Konzert wird vom Rundfunk direkt übertragen koncert będzie transmitowany bezpośrednio przez radio
proportional przymiotnik, przysłówek proporcjonalny, proporcjonalnie; direkt/indirekt proportional mat. wprost/odwrotnie proporcjonalny


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
agrafka, Schöngeist, einseitig, końcówka, okazja, Forschungsbericht, gängig, einerseits, udowadniać, aha, górna, im, erhältlich, verwiesen, włoski, włosienica, konnten, unzutreffend, sprachbegabt, siatkówka plażowa, Traumfrau, starać się, staranny, napisać, sprawunek, bedrückt

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków