Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 07-21 00:26

Haseł: 68100
R E K L A M A


R E K L A M A

1. gut przymiotnik, przysłówek (besser, beste) dobry, dobrze; gute Absichten dobre zamiary; guter Verlauf pomyślny przebieg; gut aussehend dobrze wyglądający, przystojny; ganz gut całkiem dobry, całkiem dobrze, nieźle; zu viel des Guten tun pot. przedobrzać; mach's gut! pot. trzymaj się!, powodzenia!
2. wohlauf przysłówek dobrze, zdrów
3. schon przysłówek już, owszem; schon deshalb już z tego powodu; intensyfikator wie heißt sie schon? jakże się ona nazywa?; schon gut dobrze, już dobrze; schon wieder znowu
4. wohldurchdacht przymiotnik dobrze przemyślany, dobrze obmyślony
5. wohl przymiotnik, przysłówek zdrowy, sprawny, dobry, dobrze, chyba, zapewne, wprawdzie; sich wohl fühlen dobrze się czuć; das ist wohl möglich to całkiem możliwe; was mag wohl in ihm vorgehen? pot. co też on sobie myśli?
6. behandeln czasownik behandelt, behandelte, hat behandelt traktować jemanden kogoś, leczyć, obchodzić się, postępować; jemanden gut/schlecht behandeln traktować kogoś dobrze/źle, obchodzić się z kimś dobrze/źle; jemanden freundlich/von oben herab/wie Luft behandeln traktować kogoś przyjacielsko/wyniośle, z góry/jak powietrze; der Film behandelt das Leben Napoleons film traktuje o życiu Napoleona; einen Kranken behandeln leczyć chorego; ein Thema behandeln opracowywać temat; die Wunde behandeln opatrywać ranę; ein Material mit Säure behandeln działać na materiał kwasem; den Boden mit Wachs behandeln woskować podłogę
7. ausgehen czasownik geht aus, ging aus, ist ausgegangen wychodzić, wyczerpywać się, gasnąć, wypadać; gehst du heute Abend aus? czy wychodzisz dzisiaj wieczorem?; die Haare/Zähne gehen ihm aus wychodzą mu włosy/wypadają mu zęby; das Geld geht aus pieniądze się kończą; Vorräte gehen aus zapasy się wyczerpują; gut/schlecht ausgehen dobrze/źle wypadać, dobrze/źle się kończyć; leer ausgehen odchodzić z niczym, odejść z kwitkiem, obejść się smakiem; davon ausgehen, dass... zakładać, że..., wychodzić z założenia, że...; Feuer geht aus ogień gaśnie; mit jemandem ausgehen pot. chodzić z kimś, spotykać się z kimś
8. Auskommen das (nur Singular) środki utrzymania, egzystencja; gutes Auskommen haben być dobrze sytuowanym
9. wohlbehütet przymiotnik starannie chroniony, dobrze chroniony
10. aussehen czasownik sieht aus, sah aus, hat ausgesehen wyglądać, wypatrywać; krank aussehen wyglądać na chorego; gut/schlecht aussehen dobrze/źle wyglądać; gut aussehend przystojny
11. waschaktiv przymiotnik dobrze piorący, usuwający brud
12. topp wykrzyknik zgoda!, zrobione!, dobrze!
13. schlafen czasownik schläft, schlief, hat geschlafen spać, przespać się, przesypiać; wie ein Dachs schlafen przen. spać jak suseł; schlafen gehen iść spać; schlaf gut! śpij dobrze!
14. Auto das (PL die Autos) samochód, auto; Auto fahren prowadzić samochód; mit dem Auto fahren jechać samochodem; sie fährt gut Auto ona dobrze prowadzi; mit dem Auto unterwegs sein być w podróży samochodem; mit Autos spielen bawić się samochodzikami
15. reichhaltig przymiotnik dobrze zaopatrzony, bogaty, obfity
16. passen czasownik passt, passte, hat gepasst pasować, dobrze leżeć, pot. poddawać się
17. bezahlt przymiotnik zapłacony, spłacony; bezahlte Rechnung opłacony rachunek; bezahlter Urlaub płatny urlop; hoch bezahlt wysoko opłacany; gut bezahlter Job dobrze płatna praca; sich für jemanden bezahlt machen opłacać się komuś, zwracać się komuś
18. Muskel der (PL die Muskeln) anat. mięsień, muskuł; Muskeln haben być umięśnionym; gut trainierte Muskeln dobrze wytrenowane mięśnie; er hat sich beim Springen einen Muskel gezerrt naderwał sobie mięsień przy skakaniu
19. Passform die (nur Singular) dopasowanie; eine gute Passform haben mieć dobry krój, dobrze leżeć
20. wegstecken czasownik steckt weg, steckte weg, hat weggesteckt chować, znosić; sie hat den Tod ihrer Mutter erstaunlich gut weggesteckt zadziwiająco dobrze zniosła śmierć swojej matki
21. bezahlen czasownik bezahlt, bezahlte, hat bezahlt opłacać, płacić; gut bezahlt dobrze płatny
22. anhören czasownik hört an, hörte an, hat angehört wysłuchiwać, przesłuchiwać; sich etwas anhören przesłuchać coś; sich gut anhören brzmieć dobrze, podobać się
23. heizen czasownik heizt, heizte, hat geheizt ogrzewać, opalać, grzać; der Ofen heizt gut piec dobrze grzeje
24. vielversprechend przymiotnik wiele obiecujący, dobrze zapowiadający się
25. am przyimek = an dem; am liebsten najchętniej; zu Hause ist es doch am schönsten wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
26. Kassenschlager der (PL die Kassenschläger) dobrze sprzedający się towar
27. kenntnisreich przymiotnik znający się na rzeczy, dobrze poinformowany
28. Küche die (PL die Küchen) kuchnia; eine modern eingerichtete Küche nowocześnie urządzona kuchnia; in der Küche helfen/hantieren pomagać/krzątać się w kuchni; die französische/regionale Küche kuchnia francuska/regionalna; eine gut geführte Küche dobrze prowadzona kuchnia
29. Kinderstube die (nur Singular) kindersztuba, wychowanie; eine gute Kinderstube haben być dobrze wychowanym
30. oder spójnik albo, lub; das schmeckt gut, oder? to dobrze smakuje, nieprawdaż? oder aber albo też; oder so ähnlich lub temu podobne

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A