SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

Zwangsidee die (PL die Zwangsideen) natrętna myśl, myśl prześladowcza, idée fixe
überwertig przymiotnik psych. nadwartościowy; überwertige Ideen myśli nadwartościowe, idee nadwartościowe
Idee die (PL die Ideen) pomysł, idea; auf eine Idee kommen wpaść na pomysł
klingen czasownik klingt, klang, hat geklungen dzwonić, dźwięczeć, brzmieć; das klingt wie ein Märchen to brzmi jak bajka; das klingt nach einer guten Idee to brzmi jak dobry pomysł, to wygląda na dobry pomysł
verrennen czasownik verrennt, verrannte, hat verrannt zagalopować się in etwas (AKK) w czymś, brnąć w złym kierunku; sich immer mehr verrennen zatracać się; sich in eine Idee verrennen zatracać się w jakiejś idei
anhängen czasownik hängt an, hängte an, hat angehängt zawieszać den Mantel an einen Haken płaszcz na wieszaku, doczepiać den Wohnwagen przyczepę kempingową, dodawać, dołączać, załączać; eine Bemerkung anhängen dodawać adnotację; eine Datei an E-mail anhängen załączać plik do e-maila; hängt an, hing an, hat angehangen przen. być związanym, przylgnąć; das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen poczucie winy nigdy go nie opuszczało; einer Sekte/Glaubensrichtung anhängen być związanym z sektą/kierunkiem religijnym; einer Idee anhängen być oddanym jakiejś idei; der neuen Mode anhängen być zwolennikiem nowej mody
willen przyimek + GEN; um seiner/deiner willen ze względu na niego/ciebie; um einer Idee willen w imię idei; um Gottes willen! pot. na miłość boską!
halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; von jemandem/etwas nichts halten mieć o kimś/czymś złe zdanie; nichts davon halten etwas zu tun nie lubić czegoś robić; etwas für etwas halten uważać coś za coś, brać coś za coś; Augenzeuge hielt Brückeneinsturz für Erdbeben naoczny świadek wziął zawalenie się mostu za trzęsienie ziemi; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę; sich in Grenzen/über Wasser halten utrzymywać się w granicach/na powierzchni; nichts davon halten etwas zu tun nie lubić czegoś robić
aufblitzen czasownik blitzt auf, blitzte auf, hat aufgeblitzt błysnąć, rozbłyskiwać; in seinen Händen blitzte ein Messer auf w jego rękach błysnął nóż; (ist aufgeblitzt) zaświtać, odżyć; eine Idee blitzte in ihm auf zaświtał mu pomysł; eine Erinnerung blitzte in ihr auf odżyło w niej wspomnienie
verrückt przymiotnik zwariowany, obłąkany, szalony, wymyślny; eine verrückte Idee szalony pomysł; nach etwas verrückt sein przepadać za czymś; verrückt werden pot. oszaleć, zwariować, zgłupieć, ocipieć

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
palec, goniec, sędzia, przedramię, Rückenschmerz, Vorteil, skarbonka, klatka piersiowa, Sparschwein, prokurator, rechts, mentor, adwokat, Säge, układać się, Nähmaschine, bewandert, przyszły, Gesichtsausdruck, Honorar, satysfakcja, Abfindung, Branche, Gage, Trinkgeld, Arbeiter

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków