•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. einer liczebnik jeden
2. eins liczebnik jeden
3. aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
4. aneinander przysłówek przy sobie, jeden przy drugim, jeden obok drugiego; aneinander geraten kłócić się ze sobą; aneinander heften zszywać jedno z drugim
5. füreinander przysłówek jeden dla drugiego, jeden za drugiego
6. Single der (PL die Singles) pot. singiel, osoba samotna; die (PL die Singles) muz. singiel (płyta); das (PL die Singles) sport singiel, gra jeden na jeden
7. übereinander przysłówek jeden nad drugim; übereinander sprechen mówić jeden przez drugiego
8. Pfennig der (PL die Pfennige) fenig, pot. grosz; keinen Pfennig wert sein nie być wartym złamanego grosza; jeden Pfennig dreimal umdrehen pot. liczyć się z każdym groszem
9. Preis der (PL die Preise) cena, nagroda; hoher/niedriger Preis wysoka/niska cena; um keinen Preis za żadną cenę; um jeden Preis za wszelką cenę; Preis ab Werk cena loco
10. widereinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, przeciw sobie
11. Fünfling der (PL die Fünflinge) jeden z pięcioraczków
12. hintereinander przysłówek jeden za drugim; viermal hintereinander cztery razy z rzędu
13. Tagesfahrt die (PL die Tagesfahrten) wyjazd na jeden dzień, wycieczka jednodniowa
14. Drilling der (PL die Drillinge) jeden z trojaczków; (PL) trojaczki
15. durcheinander przysłówek jeden przez drugiego, bezładnie, w nieładzie, chaotycznie
16. Leistungspunkt der (PL die Leistungspunkte) punkt edukacyjny (uzyskiwany na uczelni); ein Leistungspunkt repräsentiert rund dreißig Stunden Studienaufwand jeden punkt edukacyjny odpowiada około trzydziestu godzinom nakładu pracy włożonego w studiowanie; der Bachelorstudiengang einschließlich Abschlussarbeit umfasst 180 Leistungspunkte cykl studiów licencjackich włącznie z pracą dyplomową obejmuje 180 punktów edukacyjnych
17. Einzelgespräch das (PL die Einzelgespräche) rozmowa indywidualna, rozmowa jeden na jednego
18. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
19. voneinander przysłówek jeden od drugiego; voneinander abhängig sein być od siebie zależnymi; voneinander hören słyszeć się wzajemnie
20. jeder przymiotnik każdy; jeder Mensch każdy człowiek; jeder Fünfte co piąty; jeden Tag każdego dnia; das kann jeder każdy to potrafi; das kann jedem passieren to się może zdarzyć każdemu
21. Mann der (GEN des Mannes PL die Männer) mężczyzna, żołnierz, członek załogi, mąż; wie ein Mann jak jeden mąż; ein Mann der Tat człowiek czynu
22. beteiligen czasownik beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen brać udział, udzielać się, mieć udziały; sich an der Diskusion beteiligen brać udział w dyskusji; sich mit einundfünfzig Prozent an einer Gesellschaft beteiligen mieć w spółce pięćdziesiąt jeden procent udziałów
23. Morgen der (PL die Morgen) poranek, ranek, rano, mórg, morga; am frühen Morgen wczesnym rankiem; guten Morgen! dzień dobry!; jeden Morgen każdego ranka
24. nacheinander przysłówek jeden po drugim, po sobie; vier Tage nacheinander cztery dni z rzędu, przez cztery kolejne dni
25. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
26. siebzehn liczebnik siedemnaście; siebzehn und vier oczko, dwadzieścia jeden (gra karciana)
27. Verdacht der (nur Singular) podejrzenie; unter dem Verdacht stehen być podejrzanym; über jeden Verdacht erhaben sein być poza wszelkim podejrzeniem

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.