jeden - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 14:06

  • Haseł: 58325


1. einer liczebnik jeden
2. eins liczebnik jeden
3. aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
4. aneinander przysłówek przy sobie, jeden przy drugim, jeden obok drugiego; aneinander geraten kłócić się ze sobą; aneinander heften zszywać jedno z drugim
5. füreinander przysłówek jeden dla drugiego, jeden za drugiego
6. Single der (PL die Singles) pot. singiel, osoba samotna; die (PL die Singles) muz. singiel (płyta); das (PL die Singles) sport singiel, gra jeden na jeden
7. übereinander przysłówek jeden nad drugim; übereinander sprechen mówić jeden przez drugiego
8. Pfennig der (PL die Pfennige) fenig, pot. grosz; keinen Pfennig wert sein nie być wartym złamanego grosza; jeden Pfennig dreimal umdrehen pot. liczyć się z każdym groszem
9. widereinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, przeciw sobie
10. Fünfling der (PL die Fünflinge) jeden z pięcioraczków
11. hintereinander przysłówek jeden za drugim; viermal hintereinander cztery razy z rzędu
12. Tagesfahrt die (PL die Tagesfahrten) wyjazd na jeden dzień, wycieczka jednodniowa
13. Drilling der (PL die Drillinge) jeden z trojaczków; (PL) trojaczki
14. durcheinander przysłówek jeden przez drugiego, bezładnie, w nieładzie, chaotycznie
15. Leistungspunkt der (PL die Leistungspunkte) punkt edukacyjny (uzyskiwany na uczelni); ein Leistungspunkt repräsentiert rund dreißig Stunden Studienaufwand jeden punkt edukacyjny odpowiada około trzydziestu godzinom nakładu pracy włożonego w studiowanie; der Bachelorstudiengang einschließlich Abschlussarbeit umfasst 180 Leistungspunkte cykl studiów licencjackich włącznie z pracą dyplomową obejmuje 180 punktów edukacyjnych
16. Einzelgespräch das (PL die Einzelgespräche) rozmowa indywidualna, rozmowa jeden na jednego
17. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
18. voneinander przysłówek jeden od drugiego; voneinander abhängig sein być od siebie zależnymi; voneinander hören słyszeć się wzajemnie
19. jeder przymiotnik każdy; jeden Tag każdego dnia; das kann jeder każdy to potrafi
20. Mann der (GEN des Mannes PL die Männer) mężczyzna, żołnierz, członek załogi, mąż; wie ein Mann jak jeden mąż; ein Mann der Tat człowiek czynu
21. beteiligen czasownik beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen brać udział, udzielać się, mieć udziały; sich an der Diskusion beteiligen brać udział w dyskusji; sich mit einundfünfzig Prozent an einer Gesellschaft beteiligen mieć w spółce pięćdziesiąt jeden procent udziałów
22. Morgen der (PL die Morgen) poranek, ranek, rano, mórg, morga; am frühen Morgen wczesnym rankiem; guten Morgen! dzień dobry!; jeden Morgen każdego ranka
23. nacheinander przysłówek jeden po drugim, po sobie; vier Tage nacheinander cztery dni z rzędu, przez cztery kolejne dni
24. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
25. siebzehn liczebnik siedemnaście; siebzehn und vier oczko, dwadzieścia jeden (gra karciana)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.