•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-01 10:28

  • Haseł: 65675


Testy językowe
1. Sache die (PL die Sachen) kwestia, sprawa, rzecz; zur Sache kommen przejść do rzeczy, przystąpić do rzeczy; das ist eine Sache des Geschmacks to kwestia smaku/rzecz gustu; sie packte ihre Sachen zusammen pot. spakowała swoje manatki; bewegliche Sachen rzeczy ruchome, ruchomości; unbewegliche Sachen rzeczy nieruchome, nieruchomości
2. Frage die (PL die Fragen) pytanie, kwestia, zagadnienie; eine Frage an jemanden richten kierować do kogoś pytanie; eine Frage zu etwas haben mieć pytanie dotyczące czegoś; etwas in Frage stellen poddawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, stawiać coś pod znakiem zapytania; eine rhetorische Frage pytanie retoryczne; in Frage kommen wchodzić w rachubę
3. liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
4. Glückssache die (nur Singular) kwestia szczęścia, kwestia przypadku
5. Geschmackssache die (nur Singular) kwestia gustu, rzecz gustu; das ist (reine) Geschmackssache to jest (wyłącznie) kwestia gustu
6. Zeitfrage die (nur Singular) kwestia czasu, aktualna sprawa; es ist eine reine Zeitfrage to tylko kwestia czasu
7. Gefühlssache die (nur Singular) kwestia intuicji, kwestia wyczucia
8. Hauptfrage die (PL die Hauptfragen) główna kwestia, podstawowa kwestia
9. Kardinalfrage die (PL die Kardinalfragen) kwestia podstawowa, kwestia zasadnicza
10. Grundfrage die (PL die Grundfragen) podstawowa kwestia, kwestia zasadnicza
11. Grundsatzfrage die (PL die Grundsatzfragen) zasadnicza kwestia, kwestia podstawowa, podstawowa sprawa
12. Augenblickssache die (nur Singular) pot. kwestia chwili, kwestia sekundy; das ist Augenblickssache to potrwa tylko chwilkę
13. Frauenfrage die (nur Singular) kwestia kobieca, kwestia kobiet
14. Abrüstungsfrage die (PL die Abrüstungsfragen) kwestia rozbrojenia
15. Ermessensfrage die (PL die Ermessensfragen) kwestia uznaniowa
16. Preisfrage die (PL die Preisfragen) pytanie konkursowe, pot. trudne pytanie, kwestia ceny
17. Wohnungsfrage die (PL die Wohnungsfragen) kwestia mieszkaniowa, problem mieszkaniowy
18. Deutschlandfrage die (nur Singular) kwestia niemiecka
19. Gewissensfrage die (PL die Gewissensfragen) sprawa sumienia, kwestia sumienia
20. Geldfrage die (nur Singular) kwestia pieniędzy
21. Bundesangelegenheit die (PL die Bundesangelegenheiten) sprawa istotna dla Republiki Federalnej, kwestia ogólnokrajowa
22. Herkunftsfrage die (nur Singular) kwestia pochodzenia, pytanie o pochodzenie
23. Vorfrage die (PL die Vorfragen) kwestia wstępna, zagadnienie wstępne
24. Anschlussfrage die (PL die Anschlussfragen) kwestia dodatkowa, pytanie dodatkowe
25. Streitfall der (PL die Streitfälle) kwestia sporna
26. Streitfrage die (PL die Streitfragen) kwestia sporna
27. Kernfrage die (PL die Kernfragen) zasadnicza kwestia
28. Unübersichtlichkeit die (PL die Unübersichtlichkeiten) nieprzejrzystość, kwestia niejasna
29. Nebensache die (PL die Nebensachen) mało istotna kwestia
30. Nebensächlichkeit die (PL die Nebensächlichkeiten) kwestia drugorzędna, rzecz podrzędna

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu