SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Boden der (PL die Böden) ziemia, gleba, grunt, dno, spód, podłoga, wykładzina podłogowa, teren, terytorium; zu Boden fallen/sinken upadać na ziemię; den Boden unter den Füßen verlieren przen. tracić grunt pod nogami; fruchtbarer/sandiger Boden żyzna/piaszczysta gleba; lehmiger/lockerer Boden gliniasta/luźna gleba; den Boden bearbeiten/bestellen uprawiać ziemię; vor Scham wäre er am liebsten in den/im Boden versunken ze wstydu najchętniej zapadłby się pod ziemię; den Boden für jemanden/etwas vorbereiten przen. przygotowywać grunt dla kogoś/czegoś
Erde die (PL die Erden) ziemia, gleba; (nur Singular) astr. Ziemia, świat; auf der ganzen Erde na całej Ziemi, na całym świecie; auf die Erde fallen spaść na ziemię, upaść na ziemię
Erdwärmeenergie die (nur Singular) energia cieplna Ziemi, energia geotermalna
flattern czasownik flattert, flatterte, hat geflattert trzepotać, powiewać, łopotać; (ist geflattert) fruwać, frunąć; zu Boden flattern opadać na ziemię
hinlegen czasownik legt hin, legte hin, hat hingelegt kłaść, układać; sich hinlegen kłaść się; leg das Buch hin odłóż książkę; sich lang/der Länge nach hinlegen pot. wyłożyć się jak długi; sich flach auf den Erdboden hinlegen położyć się płasko na ziemi; viel Geld für etwas hinlegen müssen musieć wyłożyć/wydać na coś dużo pieniędzy; dafür musste er 1000 Euro hinlegen musiał wyłożyć na to 1000 euro; ein perfektes Gitarrensolo hinlegen świetnie wykonać solo gitarowe
hinwerfen czasownik wirft hin, warf hin, hat hingeworfen pot. rzucać na ziemię, rzucać, szkicować, kreślić; sich hinwerfen rzucać się
Hölle die (PL die Höllen) piekło; in die Hölle kommen iść do piekła; die Hölle auf Erden piekło na ziemi; jemandem die Hölle heiß machen pot. urządzać komuś piekło, zadręczać kogoś, dać komuś w kość; fahr zur Hölle! idź do diabła!
landen czasownik landet, landete, ist gelandet lądować, przybijać do brzegu, wysadzać na ląd, sprowadzać na ziemię; auf dem Mond landen lądować na Księżycu; im Krankenhaus landen przen. lądować w szpitalu; einen Volltreffer landen pot. trafić w dziesiątkę, trafić w sedno, odnieść sukces
niederwerfen czasownik wirft nieder, warf nieder, hat niedergeworfen powalać, zwalać z nóg, rzucać na ziemię, tłumić
notlanden czasownik notlandet, notlandete, ist notgelandet lądować awaryjnie, lądować przymusowo; (hat notgelandet) sprowadzić awaryjnie na ziemię; der Pilot hat das Flugzeug notgelandet pilot awaryjnie sprowadził na ziemię samolot
Planet der (PL die Planeten) astr. planeta; der Blaue Planet przen. błękitna planeta, Ziemia; der Rote Planet przen. czerwona planeta, Mars; die Planeten unseres Sonnensystems planety naszego układu słonecznego; auf unserem Planeten na naszej planecie, na Ziemi
stürzen czasownik stürzt, stürzte, ist gestürzt upadać, runąć, wpadać in + AKK w, do, wypadać aus z, przez; (hat gestürzt) obalać, powalać, pot. doprowadzać in + AKK do; die Regierung ist gestürzt rząd upadł; zu Boden stürzen runąć na ziemię; sich in die Arbeit stürzen rzucać się w wir pracy; sich ins Unglück stürzen sprowadzać na siebie nieszczęście
Freischärlerbewegung die (PL die Freischärlerbewegungen) ruch partyzancki; Freischärlerbewegung Werwolf hist. ruch oporu Wilkołak, nazistowski ruch oporu na ziemiach utraconych przez III Rzeszę po 1943 r.
Favorite die (PL die Favoriten) dawn. faworyta, faworytka, hist. nazwa kilku letnich rezydencji wybudowanych na ziemiach niemieckich w osiemnastym wieku
klacksen czasownik klackst, klackste, hat geklackst pot. klapnąć na ziemię

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ze strony, Balken, wynagrodzenie, szybko, szybki, razem, Kürze, anfordern, Berücksichtigung, ungarisch, kod, beantragen, verabreden, prinzipiell, Verzögerung, poprzedni, schrauben, beurteilen, Hauer, Ente, wada wzroku, appetitlich, waga, aufzeigen, wodoodporny, Erfordernis

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 21-04-2024 23:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków