•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-21 00:15

  • Haseł: 66560


1. flugs przysłówek szybko, migiem, w mig
2. prompt przymiotnik, przysłówek szybki, szybko
3. hinuntertrinken czasownik trinkt hinunter, trank hinunter, hat hinuntergetrunken pot. pić szybko dużymi łykami
4. überhasten czasownik überhastet, überhastete, hat überhastet robić coś za szybko; überhastet handeln działać pochopnie
5. plinkern czasownik plinkert, plinkerte, hat geplinkert płn-niem. mrugać szybko mit den Augen oczami
6. wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
7. möglich przymiotnik, przysłówek możliwy, przypuszczalny, możliwie; etwas für möglich halten uważać coś za możliwe; etwas möglich machen umożliwić coś; so kurz/bald wie möglich najkrócej jak się da/tak szybko jak to możliwe; wenn möglich jeśli to możliwe; das ist nur schlecht möglich pot. to ledwie możliwe; schon möglich, aber... pot. całkiem możliwe, ale...; im Rahmen des Möglichen w granicach możliwości, w miarę możliwości; sie tat seine Möglichstes zrobiła, co było w jej mocy; die nur im Sommer mögliche Überquerung des Gebirges możliwe tylko latem przejście gór; alle möglichen Kombinationen wszystkie możliwe kombinacje
8. rasant przymiotnik, przysłówek błyskawiczny, bardzo szybki, efektowny, imponujący, opływowy, błyskawicznie, bardzo szybko, efektownie, imponująco, opływowo
9. verderblich przymiotnik ulegający zepsuciu, szkodliwy, zgubny; einen verderblichen Einfluss auf jemanden haben mieć na kogoś zgubny wpływ; leicht verderblich szybko psujący się
10. Schwellenland das (PL die Schwellenländer) szybko rozwijający się kraj
11. geschwind przymiotnik, przysłówek szybki, rączy, szybko, rączo
12. gängig przymiotnik szybko biegający, mający zbyt, pokupny, obiegowy, powszechnie używany
13. klecken czasownik kleckt, kleckte, hat gekleckt dawn. reg. opadać z hałasem (o cieczy), szybko posuwać się naprzód, wystarczać
14. gehen czasownik geht, ging, ist gegangen iść, chodzić, pójść, upływać (czas), być możliwym; schlafen gehen iść spać; einkaufen gehen iść na zakupy; schwimmen gehen iść popływać; gehen lassen puszczać; sich (AKK) gehen lassen zaniedbywać; wie geht es dir? jak Ci idzie, jak Ci się powodzi, jak Ci leci, jak się masz?; das geht nicht to jest niemożliwe; zu Fuß gehen iść pieszo, iść piechotą; das Gehen chodzenie, chód, odejście; es geht um ihn chodzi o niego; in diesen Saal gehen fünfzig Personen ta sala mieści pięćdziesiąt osób; alles ist schnell/leicht gegangen wszystko poszło szybko/łatwo
15. durchsitzen czasownik sitzt durch, saß durch, hat durchgesessen przecierać siedzeniem die Hose spodnie; das Sofa hat sich rasch durchgesessen kanapa szybko wytarła się od siedzenia
16. langsam przymiotnik, przysłówek powolny, wolny, powoli, wolno; in langsamem Schritt wolnym krokiem; immer schön langsam! pot. nie za szybko!, powolutku!
17. fix przymiotnik, przysłówek stały, niezmienny, szybki, prędki, szybko, prędko; ich bin fix und fertig jestem wykończony
18. schnell przymiotnik, przysłówek szybki, prędki, szybko, prędko
19. Schnelle die (PL die Schnellen) szybkość, prędkość, chyżość; auf die Schnelle pot. na chybcika, od ręki, szybko
20. flott przymiotnik, przysłówek pływający, na chodzie, zwinny, szybki, żwawy, zgrabny, hulaszczy (o życiu), zwinnie, szybko, żwawo, zgrabnie, hulaszczo
21. verpuffen czasownik verpufft, verpuffte, ist verpufft słabo wybuchnąć (i zaraz zgasnąć), przen. spalić na panewce, spełznąć na niczym; die Begeisterung verpuffte schnell entuzjazm szybko minął
22. Rakete die (PL die Raketen) rakieta; eine bemannte/unbemannte Rakete rakieta załogowa / bezzałogowa; wie eine Rakete fahren jechać szybko jak rakieta
23. ruck ruck, zuck przysłówek pot. rach-ciach, szybko, sprawnie
24. wuseln czasownik wuselt, wuselte, ist gewuselt poruszać się szybko i niespokojnie, kręcić się; (hat gewuselt) krzątać się im Keller po piwnicy
25. draufkommen czasownik kommt drauf, kam drauf, hat draufgekommen wpaść na ślad jemandem czyjś; die Polizei ist ihm sehr schnell draufgekommen policja szybko wpadła na jego ślad
26. abrauschen czasownik rauscht ab, rauschte ab, ist abgerauscht pot. szybko odjechać, oddalić się ostentacyjnie
27. unerhört przymiotnik, przysłówek niesłychany, niesamowity, niebywały, oburzający, niewysłuchany, niesłychanie, niesamowicie, niebywale, oburzająco; unerhört schnell niebywale szybko; das ist ja unerhört! to niesłychane!, to oburzające!
28. aufraffen czasownik rafft auf, raffte auf, hat aufgerafft zbierać szybko, zgarniać, podkasać; das Kleid aufraffen podkasać suknię; sich aufraffen zbierać siły, zrywać się, zmuszać się; sich zu einem Entschluss aufraffen zdobywać się na decyzję

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu