SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
nimmt czasownik forma czasu teraźniejszego czasownika nehmen
abnehmen czasownik nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen wyręczać, pomagać, tracić na wadze, chudnąć, szczupleć, słabnąć, zmniejszać się, ubywać, odbierać (telefon), spowiadać, egzaminować, żądać, med. amputować; der Mond nimmt ab księżyca ubywa
zurücknehmen czasownik nimmt zurück, nahm zurück, hat zurückgenommen zabierać, odbierać, dementować; sich zurücknehmen zachowywać się powściągliwie
hinnehmen czasownik nimmt hin, nahm hin, hat hingenommen tolerować, znosić
vorliebnehmen czasownik nimmt vorlieb, nahm vorlieb, hat vorliebgenommen zadowalać się mit dem, was da ist tym, co jest
einnehmen czasownik nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen zajmować, inkasować, ujmować, zjednywać, zdobywać; Medikamente einnehmen zażywać leki; eine Mahlzeit einnehmen spożywać posiłek; einen Platz einnehmen zajmować miejsce; eine Pose einnehmen przybierać pozę; die Stadt einnehmen mil. zdobywać miasto
wegnehmen czasownik nimmt weg, nahm weg, hat weggenommen zabierać, odbierać, konfiskować; viel Zeit wegnehmen zajmować dużo czasu; viel Platz wegnehmen zajmować dużo miejsca
mitnehmen czasownik nimmt mit, nahm mit, hat mitgenommen zabierać ze sobą; zum Mitnehmen na wynos
teilnehmen czasownik nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen uczestniczyć, brać udział; an etwas teilnehmen uczestniczyć w czymś, brać w czymś udział
zusammennehmen czasownik nimmt zusammen, nahm zusammen, hat zusammengenommen zbierać; sich zusammennehmen opanowywać się
malnehmen czasownik nimmt mal, nahm mal, hat malgenommen mnożyć etwas mit etwas coś przez coś
Mond der (PL die Monde) astr. księżyc, Księżyc, naturalny satelita; der Mond nimmt ab/zu Księżyca ubywa/przybywa; auf dem Mond landen wylądować na Księżycu; zum Mond fliegen lecieć na Księżyc; vom Mond kommen/gefallen sein pot. spaść z księżyca; in den Mond gucken pot. odejść z pustymi rękami/z kwitkiem
auseinandernehmen czasownik nimmt auseinander, nahm auseinander, hat auseinandergenommen demontować, rozkładać na części
hochnehmen czasownik nimmt hoch, nahm hoch, hat hochgenommen podnosić, kpić sobie, wykrywać
wundernehmen czasownik nimmt wunder, nahm wunder, hat wundergenommen dziwić
ausnehmen czasownik nimmt aus, nahm aus, hat ausgenommen wyjmować, wybierać, patroszyć, wykluczać, wyłączać
hinwegnehmen czasownik nimmt hinweg, nahm hinweg, hat hinweggenommen dawn. lit. gładzić, unicestwiać
überhandnehmen czasownik nimmt überhand, nahm überhand, hat überhandgenommen mnożyć się, plenić się
nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
durchnehmen czasownik nimmt durch, nahm durch, hat durchgenommen przerabiać
vorwegnehmen czasownik nimmt vorweg, nahm vorweg, hat vorweggenommen antycypować, uprzedzać
hopsnehmen czasownik nimmt hops, nahm hops, hat hopsgenommen pot. przyłapać na gorącym uczynku
zunehmen czasownik nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen powiększać się, przybywać, rozwijać się, przybierać na wadze, tyć
entgegennehmen czasownik nimmt entgegen, nahm entgegen, hat entgegengenommen przyjmować
Wahrheit die (PL die Wahrheiten) prawda; die ganze/halbe Wahrheit cała prawda/półprawda; bei der Wahrheit bleiben mówić prawdę, nie kłamać; sie nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau ona mija się z prawdą; um die Wahrheit zu sagen prawdę mówiąc; die Wahrheit wird euch frei machen rel. prawda was wyzwoli; in Wahrheit w rzeczywistości; (nur Singular) prawdziwość
dazunehmen czasownik nimmt dazu, nahm dazu, hat dazugenommen dobierać
wahrnehmen czasownik nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen dostrzegać, spostrzegać, zauważać, dosłyszeć; die Gelegenheit wahrnehmen korzystać z okazji; einen Termin wahrnehmen dotrzymywać terminu; jemandes Interessen wahrnehmen reprezentować czyjeś interesy
aufnehmen czasownik nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen przyjmować, podejmować, rejestrować, nagrywać, podnosić; etwas gelassen aufnehmen przyjmować coś ze spokojem; Bilder aufnehmen fotografować; Arbeit aufnehmen podejmować pracę; es mit jemandem/etwas aufnehmen können móc się z kimś/czymś zmierzyć
annehmen czasownik nimmt an, nahm an, hat angenommen przyjmować, przypuszczać, zatwierdzać; eine Haltung annehmen przybierać postawę; Vernunft annehmen nabierać rozumu; Kreditkarten annehmen przyjmować karty kredytowe, honorować karty kredytowe; Änderungen annehmen infor. zaakceptować zmiany, zastosować zmiany; sich jemandes annehmen troszczyć się o kogoś, opiekować się kimś; sich einer Angelegenheit (GEN) annehmen zajmować się jakąś sprawą
vornehmen czasownik nimmt vor, nahm vor, hat vorgenommen wkładać, zakładać, przeprowadzać, podejmować; sich (DAT) etwas vornehmen przedsiębrać coś; sich (DAT) vornehmen etwas zu tun postanawiać coś zrobić

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
düster, auftreiben, front, verhandeln, sparen, Badehose, Bankgeschäft, Star, Ritter, zastosować, kręg, odprowadzać, Sänger, wojna, eingefallen, Politiker, przygotowanie, wunderbar, Fremdsprache, Chance, barszcz czerwony, Ausland, verbessern, süchtig, kolęda, Ausbildung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków