SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Betreuung die (nur Singular) opieka, prowadzenie; medizinische Betreuung opieka medyczna
Obhut die (nur Singular) lit. opieka, ochrona, piecza, dozór; unter guter Obhut sein być pod dobrą opieką
Pflege die (nur Singular) opieka, piecza, pielęgnacja, pielęgnowanie, doglądanie, dogląd; die Pflege eines Kranken opieka nad chorym; die Pflege der Traditionen pielęgnowanie tradycji
Befürsorgung die (nur Singular) opieka
Fürsorge die (nur Singular) opieka, piecza, pieczołowitość
Vormundschaft die (PL die Vormundschaften) prawn. opieka
Beschirmung die (nur Singular) osłona, opieka
Kuratel die (PL die Kuratelen) dawn. kuratela, opieka; unter Kuratel stehen być pod kuratelą
Hut der (PL die Hüte) kapelusz; die (nur Singular) opieka, piecza
Gesundheitsfürsorge die (nur Singular) opieka zdrowotna; staatliche Gesundheitsfürsorge państwowa opieka zdrowotna
Versorgung die (nur Singular) zaopatrzenie, zaopatrywanie, utrzymanie, opieka; ärztliche Versorgung opieka lekarska
Betreute der/die (PL die Betreuten) osoba nad którą sprawowana jest opieka, podopieczny / podopieczna
Kinderfürsorge die (nur Singular) opieka nad dzieckiem (publiczna)
Gesundheitspflege die (nur Singular) higiena, opieka zdrowotna
Kinderbetreuung die (nur Singular) opieka nad dziećmi
Beistandschaft die (PL die Beistandschaften) prawn. kuratela, opieka für Minderjährige nad małoletnimi
Hundebetreuung die (nur Singular) opieka nad psem
Katzenbetreuung die (nur Singular) opieka nad kotem
Gesundheitsversorgung die (nur Singular) opieka zdrowotna
Jugendfürsorge die (nur Singular) opieka społeczna dla dzieci i młodzieży
Entlastungspflege die (nur Singular) opieka wytchnieniowa
Tagesbetreuung die (nur Singular) opieka dzienna
Einzelbetreuung die (PL die Einzelbetreuungen) opieka indywidualna
Tagespflege die (nur Singular) opieka dzienna
Sanitätsdienst der (PL die Sanitätsdienste, mst Singular) mil. oddziały medyczne, służba sanitarna, pielęgniarstwo, opieka nad chorym
Wohlfahrt die (nur Singular) dobrobyt, opieka społeczna, dobroczynność
Wohlfahrtspflege die (nur Singular) opieka społeczna
Krankenpflege die (nur Singular) opieka nad chorymi, pielęgniarstwo
elterlich przymiotnik, przysłówek rodzicielski, po rodzicielsku; elterliche Gewalt władza rodzicielska; elterliche Sorge opieka rodzicielska; jemandem gerichtlich die elterliche Sorge entziehen pozbawić kogoś sądownie władzy rodzicielskiej
Inobhutnahme die (PL die Inobhutnahmen) objęcie opieką, objęcie ochroną

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
korrigieren, doof, storno, Auto, samolot, lotnisko, efekt, walizka, Reise, toll, Update, uprawnienia, nietypowy, Affenhitze, nocleg, Verstoß, sad, napis, kwartał, pogoda, mitkommen, zasilacz, Gürtel, einfügen, data, czochrać

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków