Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-17 23:41

Haseł: 69305
R E K L A M A


R E K L A M A

1. über przyimek + DAT oder AKK nad, ponad, powyżej, o; über etwas schreiben pisać o czymś
2. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej
3. Zweifel der (PL die Zweifel) wątpliwość; außer Zweifel ponad wszelką wątpliwość; Zweifel an etwas (DAT) haben mieć wątpliwości co do czegoś; etwas in Zweifel ziehen podawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, kontestować coś; über etwas im Zweifel sein mieć wątpliwości odnośnie czegoś
4. Verhältnis das (PL die Verhältnisse) porównanie, stosunek, proporcja, sytuacja, pot. romans, miłostka; Verhältnisse warunki; über seine Verhältnisse ponad stan; im Verhältnis zu ihrem Alter jak na jej wiek
5. hinwegsehen czasownik sieht hinweg, sah hinweg, hat hinweggesehen patrzeć ponad, celowo nie zauważać über jemanden kogoś
6. drüber przysłówek pot. nad tym, na to, ponad to, o tym
7. thronen czasownik thront, thronte, hat gethront wznosić się (ponad okolice), siedzieć na zaszczytnym miejscu
8. fraktionsübergreifend przymiotnik ponadfrakcyjny, ponad podziałami partyjnymi
9. hinausgehen czasownik geht hinaus, ging hinaus, ist hinausgegangen wychodzić; über etwas hinausgehen wystawać ponad coś; das Zimmer geht nach Norden hinaus pokój wychodzi na północ
10. Schornsteinkopf der (PL die Schornsteinköpfe) wystająca ponad dachem część komina
11. Übersoll das (PL die Übersoll oder die Übersolls) przekroczenie normy, przekroczenie planu; im Übersoll ponad normę
12. hinausheben czasownik hebt hinaus, hob hinaus, hat hinausgehoben podnosić w kierunku okna, przen. wyróżniać; den Koffer zum Abteilfenster hinausheben podnosić walizkę do okna przedziału; ihre Begabung hebt sie über den Durchschnitt weit hinaus jej uzdolnienie wyróżnia ją dalece ponad przeciętną

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Większość nazw państw w niemieckim ma rodzaj nijaki i nie stosujemy rodzajnika w większości wyrażeń z nimi, np. nach Polen, aus Deutschland, in Russland.

Jednak są wyjątki, np.: die Schweiz, die Ukraine, die Türkei, die Vereinigten Staaten, der Iran, der Irak, der Sudan.
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A